Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Trace4Value - spårbarhet för hållbara värdekedjor

I projektet Trace4Value samlas över 50 aktörer för att gemensamt ta sig an den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation och klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva värdekedjor.

Trace4Value samlar aktörer från flera branscher för att adressera utmaningen med hållbar systemtransformation. Utmaningen är komplex och kräver samarbete genom flera delar av innovationssystemet och medverkan av parter från både industri, akademi och aktörer i form av branschföreträdare. Sveriges industri går just nu mot omställning mot klimatneutral och cirkulär produktion där resurseffektiva och resilienta värdekedjor är en förutsättning. Omställningen från linjär till cirkulär ekonomi är halva lösningen på klimatkrisen; så viktig är frågan idag. Trace4Value kommer att fungera som en plattform för att driva en utveckling där innovation kan skapa nationell och internationell konkurrenskraft där cirkulär ekonomi är en exportvara och bidrar till en social och kulturell hållbar industri. 

Genom Trace4Value kan industrin vara en del av en hållbar systemtransformation samtidigt som företagen stärker sin konkurrenskraft. Omställningen från linjär till cirkulär ekonomi är systemisk och genomgripande och kan inte genomföras isolerat av företag, organisationer eller andra delar av samhället. Det krävs samarbete över gränserna och det behövs stora åtgärder. För industrins del betyder det att man behöver samarbeta över hela värdekedjan, och Trace4Value adresserar flera dimensioner. 

Projektets stora bidrag är överhörningen och det ömsesidiga lärandet mellan de branscher som är representerade och projektets arbete med policy och påverkan syftar till att sprida resultatet till aktörer långt utanför projektet. 

Sammanfattning

Projektnamn

Spårbarhet för hållbara värdekedjor

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

37 MSEK

Finansiärer

Länk till Vinnovas webbplats

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Malin Rosqvist

Kontaktperson

Malin Rosqvist

Projektledare

+46 10 228 44 05

Läs mer om Malin

Kontakta Malin
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.