Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

TJÅRVEN – Tjänsteinnovation inom återvinning ur energisynpunkt

Vad händer när återvinningsmaterial hamnar på fel plats? Detta kan leder till ökad energianvändning inom förpackningen livscykel. Ny design och tjänsteinnovation kan hjälper folk att samla in, sorterar rätt och återvinner mer. Vad innebär detta för energianvändning och aktörer i förpackningens livscykeln?

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för återvinningsstationerna i Sveriges kommuner. De ser till att behållarna töms, att innehållet kommer till rätt plats i hanteringskedjan, att materialet återvinns i så stor grad som möjligt och att det är städat och rent på återvinningsstationerna. 

När återvinningsmaterial hamnar på fel plats, medför det problem som i sin tur leder till ökad energianvändning i hanteringskedjan. Projektets mål är att minska energianvändningen från materialinsamling vilket i sin tur kan ge energivinster i andra led av förpackningars livscykel.

Detta åstadkoms med en effektivare hantering som gör att folk återvinner mer, sorterar rätt och inte lämnar fel saker på återvinningsstationerna. Projektet avser att arbeta med dessa frågeställningar med hjälp av designprocessen- och tjänste/produkt-utveckling.

Konferens Presentationer (LCM 2021)

Sammanfattning

Projektnamn

TJÅRVEN Tjänsteinnovation ÅV energi

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Forskare inom energisystem och aktörsbaserad livscykelanalys

Projektstart

Varaktighet

1,2 år

Total budget

2,7 Mill SEK

Partner

RISE, energi- och miljösystemanalys, FTI, Förpacknings- och tidningsinsamling

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Birgit Brunklaus

Kontaktperson

Birgit Brunklaus

Forskare

Läs mer om Birgit

Kontakta Birgit
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Inger-Lise Svensson

Kontaktperson

Inger-Lise Svensson

Enhetschef

Läs mer om Inger-Lise

Kontakta Inger-Lise
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.