Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Taktil trottoar
Foto: Jeremy Segrott

Tillgänglighetsdesign för stadens utveckling

Våra städer skulle kunna utformas för att vara tillgängliga, användbara, inkluderande, attraktiva och välgörande i betydligt högre utsträckning än vad som görs idag. Denna förstudie kring tillgänglighetsdesign i städer var menad att bidra till denna utveckling.

RISE genomförde, tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, Kiruna kommun och Tekniska Verken Kiruna, ett förstudieprojekt med utgångspunkt i begreppet "tillgänglighetsdesign". Det övergripande syftet var att bidra till mer tillgängliga, inkluderande och attraktiva stadsmiljöer genom att kartlägga, sammanställa och utveckla principer och arbetssätt för tillgänglighetsdesign vid stadsutformning. Arbetet hade sin utgångspunkt i forskning och praktiskt arbete inom fält så som stadsbyggnad och stadsplanering, normkritik och normkreativitet, design, genus, jämställdhet och mångfald.

Arbetet resulterade i en populärvetenskaplig förstudierapport som primärt hade personer som leder, planerar, projekterar och anlägger staden som målgrupp. Den kan också vara av intresse för och läsas av en intresserad allmänhet och forskare.

Arbetet fortsattes VT 2019 i ett uppföljningsprojekt tillsammans med Mölndals stad och Skellefteå kommun; denna gång genom att integrera resultatet i existerande social hållbarhetsverktyg och testa dessa i faktiska planeringsprocesser.

Tillgänglighetsdesign för stadens utveckling

Sammanfattning

Projektnamn

Tillgänglighetsdesign i städer

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektpart

Projektstart

Varaktighet

VT 2018-GT2018

Partner

Luleå Tekniska Universitet, Tekniska Verken Kiruna, Kiruna kommun

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

1.Ingen fattigdom
5.Jämställdhet
6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.