Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tillfällig effekt på byggarbetsplatser

Elektrisk effektbrist skapar onödiga kostnader, är osäkert och hindrar omställningen till mer hållbara byggmetoder. I och med utfasning av fossila bränslen kommer troligen elanvändningen på byggarbetsplatserna att öka. I detta projekt undersöker vi hur effektbristen kan lösas med metoder såsom batterilagring, lastbalansering och visualisering.

Syfte och mål                                                          

Målet med det här projektet  är att ta fram ett koncept för en mobil containerlösning där vi kombinerar en rad olika dellösningar för att adressera effektproblematiken på byggarbetsplatser. 

Utmaning

Effektbristen på byggarbetsplatser är ett stort problem både därför att den skapar onödiga kostnader i form av temporära utbyggnader av det lokala elnätet, osäkerhet i form av avbrott eller förseningar med att få fram tillräckligt med elektriskt effekt till byggarbetsplatsen i tid men framför allt att den bromsar omställningen till nya mera hållbara byggmetoder. 

Lösning

Vår hypotes är att vi genom att kombinera god design, tekniska lösningar och medvetandegörande visualiseringar kan hitta det mest resurseffektiva sättet att adressera effektproblematiken på byggarbetsplatser. Vår metod för att lösa problemet är datainsamling genom elmätning och videofilmning, skapande av framtidsscenarios samt konceptutveckling. 

Effekt

Ökad kunskap om effektanvändningen på byggarbetsplatser och hur detta kan dimensioneras kan korta byggtider vilket sparar resurser, energi och påverkan på närmiljön. En plan för hur framtidens effektproblematik kan hanteras leder också till att enklare kunna fasa ut maskiner drivna med fossila bränslen och istället använda eldriva maskiner. 

Sammanfattning

Projektnamn

Tillfällig effekt på byggarbetsplatser

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

10 månader

Total budget

780 000

Partner

JM AB, Energi-center Nordic, FerroAmp Elektronik AB

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Sofie Nyström

Kontaktperson

Sofie Nyström

Research assistant

Läs mer om Sofie

Kontakta Sofie
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.