Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bilden föreställer en vy över en del av Göteborgs hamn, som en mix mellan dåtid och nutid
Foto: Erik Einebrant

Tidernas Göteborg

Tidernas Göteborg fokuserar på fotografiets, filmens och de skrivna arkivens och roller och funktioner, samt hur dessa kan förstås, kontextualiseras och medieras genom nya former av visualiseringar. Det är en del i Göteborgs 400-årsjubileum och görs inom forskningscentret GPS400, tillsammans med Göteborgs Universitet och Riksarkivet i Göteborg.

Tidernas Göteborg fokuserar på att identifiera information och kunskap genererad från fotografier och filmer om Göteborg, och jämföra denna med information från skrivna arkivkällor. Detta som ett sätt att öka kunskapen kring frågor som rör dokumentation och mediering av platser och platsbruk genom tiderna: både genom klassisk bildanalys, samt genom digitala metoder såsom maskininlärningsalgoritmer och “big data”-analys. Målet är att tillämpa den digitala teknikens metoder för att utforska nya former för gestaltning, interaktion och tillgängliggörande av denna sortens arkivmaterial för den breda allmänheten. Detta genom att öppna upp för medskapande med ett MIK-perspektiv (Media och InformationsKunnighet) för att både skapa en bredare förståelse för innehållet, samt skapa nya kontextualiserade visualiseringar av Göteborgs historia. Projektet utförs som en del av forskningscentret GPS400 - Centrum för samverkande visuell forskning, som leds av Göteborg Universitet.

Projektet skall utforska dessa områden genom följande aktiviteter:

  • Analys och jämförande av arkivmaterial kopplat till Göteborgs historia från olika arkivkällor, både fotografiskt, film och skriftligt, för att öka förståelsen för vilken sorts arkivkällor som använts för vilken sorts dokumentation historiskt, med avseende på motiv, avsändare, mottagare, budskap, syfte, perspektiv, estetik, med mera.    
  • Utveckling av ett sökverktyg baserat på öppen källkod, som skall möjliggöra simultan sökning av semantiska söksträngar i både textmaterial och bildmaterial, genom nyttjande av deep reading-algoritmer och bildanalyseringsalgoritmer.    
  • Tillgängliggörande av och samskapande av nya former av visualisering av arkivbaserat kulturarvsmaterial genom arrangerandet av ett så kallat "game jam", där deltagarna kommer få möjlighet att skapa egna upplevelser och narrativ, utifrån föreläsningar, workshops och samtal med relevanta forskare och det i projektet utvecklade sökverktyget. Detta skall också resultera i kunskap kring hur denna sorts medskapande metoder kan användas i som en form av kulturarvsförmedling.

Sammanfattning

Projektnamn

Tidernas Göteborg

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

Tre år

Partner

GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning, Göteborgs Universitet, Riksarkivet Landsarkivet Göteborg, Hasselbladstiftelsen

Finansiärer

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
Fredrik Trella

Kontaktperson

Fredrik Trella

Researcher Developer

+46 10 228 42 48

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Amanda Sundberg

Kontaktperson

Amanda Sundberg

Projektledare

Läs mer om Amanda

Kontakta Amanda
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.