Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Testbädd för hållbara VA-ledningssystem

Projektet ska genom samverkan mellan VA-branschens alla parter på ett öppet och innovativt sätt öka utvecklingen av material, produkter och metoder för att bidra till hållbara VA-ledningssystem, som håller i minst 150 år, kräver minimal drift- och underhåll, minskar användningen av naturresurser och minimerar systemets påverkan på hälsa och miljö.

Varje år byggs vatten- och avloppsledningar (VA-system) för sju miljarder kronor i Sverige. För att klara av framtida behov måste förnyelsetakten och livslängden på installationer ökas markant.

Minskad miljöpåverkan och förbättrad hälsa

En testbädd för hållbara vatten- och avloppssystem förväntas kunna bidra till att minimera miljöpåverkan, genom färre materialresurser och koldioxidutsläpp. Den förväntas även kunna minska hälso- och miljörelaterade problem från utlakning genom längre livslängd, färre läckage i rörsystemet och mer resistenta och miljövänliga material.

Utveckling av ny testbädd

Den neutrala plattformen erbjuder godkända och certifierade produkter och kunskap till alla kommuner i Sverige. Utvecklingen av produkter tillsammans med möjligheten att använda testbädden ökar också det internationella intresset och därmed den svenska konkurrenskraften.

Testbäddens specifikationer, inklusive miljöfördelar och tillväxtpotential, ska etableras, medan det internationella samarbetet utvecklas genom kontakt med utländska kompetenscenter. Projektet involverar olika aktörer genom värdekedjan och berör deras roll och ansvar inom testbädden, samt affärsmodell, finansieringsplan och avtal.

Pilotprojekt och workshops

En väsentlig del av projektet består av tre piloter för att utvärdera den föreslagna arbetsmodellen ("learning by doing"). Öppna workshops organiseras för att brett samla in input.


Sammanfattning

Projektnamn

SUSPIPE

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

2 480 000 SEK

Partner

4S Ledningsnät, Wavin, ALFA Rör, Borås Energi och Miljö, Extena, Georg Fischer, GPA Flowsystem, Kombi Ringen, Mälarenergi, Pipelife, S:t Eriks, Starka, Stockholm Vatten och Avfall, Uponor Infra

Finansiärer

Vinnova, Infrasweden2030

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Olivier Rod

Kontaktperson

Olivier Rod

Avdelningschef

Läs mer om Olivier

Kontakta Olivier

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.