Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Testbädd för beständighet och livslängd hos polymera material

Testbädden Framtidens hållbara material erbjuder företag och organisationer en branschöverskridande och aktiv arena för provning och utveckling av polymera material och produkter med fokus på beständighet och livslängd. Testbädden ska bidra till en snabbare marknadsintroduktion av miljöanpassade material och produkter.

Vi vill skapa en branschöverskridande och aktiv testbädd inom beständighet/livslängdsteknik som kan bidra till snabbare marknadsintroduktion av nya miljöanpassade, biobaserade, beständiga och/eller återvunna materi­al och produkter genom att ge möjlighet till smarta val tidigt i en utvecklings-process. Testbädden ska bli en samlande arena för ökat nätverkande inom området, för kompetensutveckling och för utveckling av området som helhet.

För att mer miljömässiga alternativ ska få acceptans på marknaden måste man kunna garantera att de är likvärdiga eller bättre än traditionella material, inte bara under tillverkningen utan under hela deras livscykel, och det är väsentligt att även inkludera beständighet för att utvärdera konventionella och biobaserade alternativ på ett korrekt sätt.

Vi vill ge företag och andra organisationer möjlighet att i ett tidigt skede i utvecklingen av nya polymera material och produkter ha tillgång till hela värdekedjan när det gäller beständighet och livslängd hos polymera material – från kravställning, till prediktering, utvärdering, verifiering, metod- och material utveckling, standardisering och certifiering.

Testbädden förväntas bidra till fler kvalitetssäkrade, hållbara och miljöanpassade produkter på marknaden, samt bidra till en snabbare, mer effektiv och mer hållbar utveckling hos företagen som utnyttjar testbäddens resurser.

Sammanfattning

Projektnamn

Framtidens hållbara material

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator, projektledare

Projektstart

Varaktighet

2020-07-31

Total budget

7,5 MSEK

Partner

NEVS, Swedish STandards Institute, Nexam Chemicals, Volvo Cars, Scania, Elastocon, Etab, T-emballage, Stokvis, 4S Ledningsnät, Nordiska plaströrsgruppen, Trelleborg Pipe Seals, MEAG VA-system, Alvenius

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen