Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
When will we see Last Mile Delivery in populated area as Stockholm City?

Testbädd Autonom Flygplats

Inom programmet för avancerad digitalisering (Vinnova) genom projektet ” Testbädd Autonom Flygplats” utför vi forskning och utveckling av en testarena för autonoma flygplatsapplikationer som möjliggör global tillgänglighet och effektiva transporter av gods och människor på ett hållbart och klimatsäkert sätt.

Bakgrund

Internationellt och nationellt ser vi ett ökat behov av global tillgänglighet och effektiva transporter av gods och människor på ett hållbart och klimatsäkert sätt. En viktig komponent i det framtida transportsystemet för att nå de transportpolitiska målen är den Autonoma Flygplatsen, ett transportnav där människor, gods och data möts och samordnas på ett för alla säkert, enkelt och åtkomligt sätt. Den kommer utgöra en viktig komponent i ett framtida jämställt, motståndskraftigt och hållbart samhälle, ett transportsystem med effektiv, automatiserad och digitaliserad infrastruktur.

Inledning

Projektet Testbädd Autonom Flygplats är uppdelat i flera etapper där första etappen kommer att fokusera på att som slutgiltigt mål utföra en så kallad last mile delivery service (LMDS) med hjälp av drönare i enlighet med det gemensam europeiska regelverket för U-space (EU) 2021/664.

Så vad är då U-space? U-space är ett samlingsbegreppet för ett koncept för nya digitala tjänster, procedurer och lösningar som möjliggör drönaroperationer i luftrummet tillsammans med etablerade och standardiserade gränssnitt mot den bemannade luftfarten. Tjänster och service inom U-space grundar sig på hög grad av automation. 

Vad är nytt?

För den som är insatt inom drönare och drönartjänster så är förflyttning av exempelvis mindre paket något som har utförts och utförs på test sedan flera år tillbaka. Så vad är då nytt? Projektet kommer att enskilt och gemensamt inom projektgruppen (SAAB, LiU, LFV, Ericsson, RISE) att utveckla grunden för byggstenarna i ett U-space vilka är nätverksidentifiering, geomedvetenhet, flygtillstånd och trafikinformation. Detta medför grunden till en plattform för att upplåta ett luftrum som möjliggör drönaroperationer i luftrummet tillsammans med nödvändiga gränssnitt mot bemannat flyg. Vidare möjliggör det också kommunikation och informationsutbyte med nödvändiga instanser inom traditionell flygledning så som flygtrafikledning och berörda myndigheter.

Tekniskt innehåll

RISE kommer genom sin drönarplattform RISE Drone System (open source) att agera operatör genom att testa nätverksidentifiering, erhålla flygtillstånd samt dynamisk omplanering av rutt då exempelvis trafik inom luftrummet med högre prioritet behöver nyttja redan utlovad flygrutt. Fysiska drönare kommer att kombineras med simulerade drönare för att skapa realistisk trafiksituation i luften om hundra simultana drönaroperationer samtidigt. Den sammanslagna mängd av simulerade och fysiska drönaroperationerna kommer att visualiseras i realtid.

Förväntade effekter

Projektets resultat är planerat att genom demonstration (2022 v.40) av flera drönaroperationer synliggöra plattformens kapabilitet. Detta ger fundamentet för den planerade fysiska tillgängliga och öppna testbädd innehållande de komponenter som behövs i ett U-space U1 (Grundläggande tjänster) och till viss del även U2 (Initial tjänster). Detta möjliggör test och utveckling för framtida tjänster och tekniker för alla företag som har det intresset.

Här finner du relevanta dokument kopplat till projektet

Sammanfattning

Projektnamn

Testbädd Autonom Flygplats

Status

Pågående

Region

Region Östergötland

RISE roll i projektet

Projektpart

Projektstart

Varaktighet

24 månader

Total budget

34 498 625 SEK

Partner

Projektpart LiU, Projektpart Ericsson, Projektpart LFV

Finansiärer

Finansiär Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap
Jonas Anderö

Kontaktperson

Jonas Anderö

Senior Projektledare

+46 73 231 12 39

Läs mer om Jonas

Kontakta Jonas
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Robin Hughes

Kontaktperson

Robin Hughes

Avdelningschef

+46 70 832 13 09

Läs mer om Robin

Kontakta Robin
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.