Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Hälsingegatan, Stockholms Stad
Foto: Stockholms Stad

TEMPO - Temporära åtgärder för värdeskapande stadsmiljöer

Tillfälliga test och temporära åtgärder blir allt vanligare inslag i stadsmiljöer. För ökad förståelse för den här ansatsen inom stadsutveckling genomfördes en forskningsöversikt samtidigt som en handbok för utvärdering av temporära åtgärder togs fram.

De senaste åren har det blivit allt vanligare med olika typer av test och temporära åtgärder i stadsmiljöer av olika anledningar. År 2020 var det många städer runt om i världen som på grund av Coronapandemin kom att genomföra temporära åtgärder för att främja cykel- och gångtrafik, skapa hållbara vistelsemiljöer och förbättra förutsättningarna för social distansering. Projektet TEMPO fokuserade på hur sådana åtgärder kan utvärderas.

RISE studerade i samarbete med Trafikkontoret i Göteborgs Stad några av de test som genomfördes i Göteborg år 2020. Parallellt togs en forskningsöversikt fram som belyser den roll som ansatsen kallad temporär urbanism har inom dagens stadsplanering, detta med särskilt fokus på principer och metoder för utvärdering. För att stödja den som vill genomföra, beställa eller granska utvärderingar av temporära åtgärder utvecklades också en handbok.

Sammanfattning

Projektnamn

TEMPO

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare, forskare

Projektstart

Varaktighet

Juni 2020-april 2021

Partner

Göteborgs Stad, Trafikkontoret

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Maria Schnurr

Kontaktperson

Maria Schnurr

Senior forskare

+46 10 228 40 60

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.