Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

TEMPO - Temporära åtgärder för värdeskapande stadsmiljöer

Vi utvärderar temporära åtgärder i Göteborg och utvecklar kunskap och metoder kring hur tillfälliga test kan genomföras och följas upp som stöd i stadsplanering och beslutsfattande.

Landsvägsgatan

I samband med Coronapandemin har världen genomgått omvälvande förändringar som på en rad sätt påverkar våra offentliga rum. I Göteborg, liksom i många andra städer, har situationen genererat test av olika former av temporära åtgärder för att främja cykel- och gångtrafik, skapa mer attraktiva stadsrum och förbättra förutsättningarna för social distansering. I projektet TEMPO utvärderar RISE tillsammans med Göteborgs Stad några av de test som görs för att identifiera effekter av åtgärderna. Dessutom utvecklas kunskap och metoder kring hur kommuner kan använda och följa upp temporära åtgärder i stadsrummet som stöd i planering och beslutsfattande.Sammanfattning

Projektnamn

TEMPO

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare, forskare

Projektstart

Varaktighet

December 2020

Partner

Göteborgs Stad, Trafikkontoret

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Lisa Andersson

Kontaktperson

Lisa Andersson

Projektledare

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.