Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Skog

Tandem Forest Values

Biobaserade kolfibrer har stor potential att stimulera nya värdekedjor inom lättviktskompositer. Tidigare har stora framsteg inom området gjorts, oberoende av varandra, i både Sverige och Finland . I detta projekt samarbetar RISE, Chalmers och Aalto universitet för att utvärdera lignin och cellulosa i kolfibrer.

Kommersiella kolfibrer är idag fossilbaserade med både ett högt koldioxidavtryck och ett högt pris. Kolfibrer helt tillverkade av biobaserat material med låg klimatpåverkan är ett forskningsområde som har haft betydande genombrott under de senaste åre

Detta projekt fokuserar på grundläggande forskningsfrågor för att fördjupa förståelsen för hur variationer av råvarorna påverkar fibrerna, och hur processen och kolfibrerna kan optimeras ytterligare. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att utforska intressanta synergieffekter av att kombinera cellulosa och lignin. Ny kunskap och förbättrade biobaserade kolfiber förväntas uppnås genom samverkan där kompetens och utrustning i båda länderna kombineras.

Sammanfattning

Projektnamn

Tandem Forest Values

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

9 MSEK

Finansiärer

Formas

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Jenny Bengtsson

Kontaktperson

Jenny Bengtsson

Forskare

+46 10 228 47 79

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.