Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

SysteM Of Systems for sustainable urban gOods Transports

Att ha en logistikkedja som möjliggör godstransporter inne i städer är en förutsättning för en attraktiv stad. Men det bidrar även till utmaningar i form av trafikstockningar och sämre miljö i stadskärnan. Projektet SMOOTh ska utveckla och testa ett system-av-system för att reducera antal godstransporter i innerstaden med minst 40%.

Bakgrunden till projektet är en studie som visar på att en stor del lastbilar som levererar till staden inte är fullt lastade. Ungefär 90% av trafiken står för endast en tredjedel av godset.
Parterna i Smooth ska under tre år utveckla och implementera en digital system-av-system tjänst för att förbättra miljö och trafiksituationen i staden.
Projektet involverar aktörer från lokala myndigheter, logistikföretag och fastighetsägare .

Att designa ett system-av-system med så många aktörer inom flera sektorer, och med skilda krav och incitament, inklusive affärsmodeller, policy och logistik är utmanande.
Tillsammans med projektets medlemmar kommer RISE att hjälpa till med att beskriva behov och kapacitet hos de olika parterna samt bidra med en övergripande konceptuell design för Smooth.

En viktig fråga avser balans mellan informationsöppenhet och konfidentialitet och hur en centraliserad eller decentraliserad arkitektur bäst skulle tillgodose dessa behov.
En annan designutmaning handlar om digitalisering av politiska processer och samhälleliga mål för stadslogistik.
Slutligen bör den framtagna SoS lösningen vara skalbar och öppen för nya aktörer att ansluta sig utan problem.

Syftet med projektet är att förbättra stadens tillgänglighet samtidigt som att minska miljöpåverkan och trafikstockningar.
Med mer effektiva transporter kommer även logistikkostnaderna att minska.

 

Sammanfattning

Projektnamn

SMOOTh

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Konceptuell design

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

Volvo, IVL, Trafikkontoret i Göteborg, Nordstans Samfällighet, GLC, Best Transport, DHL, Pling Transport, Trafikverket

Finansiärer

Vinnova

Kontaktperson

Magnus Andersson

Senior Researcher

+46 10 228 40 54

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.