Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sverige i halvledarvärlden– analys och förslag till strategi

I rapporten analyserar vi anledningen till halvledarbristen i världen och hur länge den kommer att pågå. Vidare beskriver rapporten halvledarekosystemet i Sverige och internationellt, vilken roll Sverige bör ta inom halvledarområdet och hur Sverige och de svenska företagen bör agera när det gäller industriallianser.
Rapport 2 beskriver Chips Act.

Halvledare är av yttersta vikt för svensk industri och de ökar i betydelse. 2021 har det rått brist på halvledare. Samtidigt gör Europa en av sina största industrisatsningar någonsin i European Chips Act.

Rapporten - Sverige i halvledarvärlden 

Rapporten - European Chips Act

Sammanfattning

Projektnamn

Rapport halvledarindustrin

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

Två månader

Partner

Teknikföretagen

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Per-Olof Sjöberg

Kontaktperson

Per-Olof Sjöberg

Affärs-och innovationsområdeschef

Läs mer om Per-Olof

Kontakta Per-Olof
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Adam Edström

Kontaktperson

Adam Edström

Läs mer om Adam

Kontakta Adam
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.