Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

ProNano – Skala upp din innovation med nano- och GaN-material

Har du en innovation som du vill utveckla med nanoteknik och GaN-material? ProNano är en digital innovationshubb där du kan pilottesta och skala upp din prototyp. Oavsett om du är ett nytt eller etablerat företag, arbetar vi med dig från idé till en färdig kommersiell produkt.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation eller för visning av lokalen.

ProNano är en digital innovationshubb som arbetar för att stärka digitaliseringen bland svenska företag med hjälp av nanoteknik och GaN-material (galliumnitrid). I vår testbädd hjälper vi startups och scaleups att växa och hos oss kan du snabbt komma i gång med din idé utan att behöva investera i dyr utrustning. Vi erbjuder coworking, rådgivning för samarbeten och finansiering samt avancerad utrustning och teknisk expertis.

Coworking i en öppen innovationshubb

Vi tror att innovation och samarbete går hand i hand. Därför har vi skapat en öppen innovationsmiljö där forskare och företag kan mötas, dela kunskap och samarbeta i våra gemsamma lokaler och labb. ProNano är byggd på ett modulärt sätt, där verksamheten leds av RISE i symbios med andra nanoteknikföretag, till exempel Hexagem, som bedriver sin egen verksamhet inom testbädden.  

Rådgivning, nätverk och finansiering till din innovation

ProNano är etablerat i Lund och är en viktig del av Skånes världsledande ekosystem för nanoteknik och avancerade material. Testbädden drivs i nära samarbete med Lunds universitet och Region Skåne och vi arbetar för att stärka svenska företags konkurrenskraft. Tillsammans bidrar vi med nätverk och rådgivning för att hjälpa ditt företag att hitta rätt samarbeten och finansiering till din innovation.

Testbädd för utveckling av GaN-material

ProNano är Sveriges första testbädd för industrialisering av nanoteknik där du kan arbeta med såväl pilotproduktion som produktion i stor skala. Du kan etablera din egen tillverkningsyta för just din utrustning och dina processer. Här får du även tillgång till renrum, laboratorier och utrustning i världsklass där du kan skapa och karakterisera nya material och komponenter. Till exempel utrustning som Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) som du använder för att skapa nanostrukturer i atomskala eller skanningselektronmikroskopi (SEM) för att karakterisera de skapade strukturerna. Du får tillgång till personal som dagligen arbetar med utrustningen och som är forskare och experter inom tillväxt och karakterisering av mikro- och nanomaterial.

Ökad konkurrenskraft för innovationer med GaN-material

GaN-komponenter bidrar till lösningar för några av de stora samhälleliga utmaningarna inom digitalisering, energieffektivitet och framtidens mobilitet. Företag som tillverkar kostnadseffektiva och tillförlitliga GaN-halvledare kommer att ha stor konkurrenskraft på den snabbväxande marknaden.

Nya material som skapas på nanoskala har speciella elektriska, optiska och mekaniska egenskaper och leder till nya tillämpningar. Till exempel kan små III-V materialbaserade nanotrådar användas som ljusemitterande element i lysdioder (LED) eller som ljusabsorberande element för icke synliga våglängder i solceller. Nanostrukturer som är tillräckligt känsliga kan också användas för att detektera enstaka molekyler, bakterier eller virus. Galliumnitrid kommer även att vara ett viktigt material vid utvecklingen av nästa generations energieffektiva kraftelektronik-komponenter för elnätet, eldrivna fordon och kommunikationsinfrastruktur, så som 5G-nätet.

RISE test- och demoanläggningar ProNano och Electrumlaboratoriet erbjuder forskning och utveckling inom halvledar- och nanoteknik via nätverket MyFab.

Vad är en testbädd?

En testbädd är en miljö där företag, akademi och organisationer samarbetar för att utveckla, testa och introducera nya produkter på marknaden. Fördelen med en testbädd är att du tidigt kan testa och utvärdera en idé och snabbare komma i gång med din innovation med hjälp av befintlig expertis och utrustning. På så sätt sänker du kostnader och kan på kortare tid gå från idé till marknadsintroduktion.

Fakta

Namn på Test & Demo

ProNano

Etableringsår

2020

Kategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Tillverkning, Material

Område

Digitalisering, Elektronik, Materialomställning, Metrologi och mätteknik, Produktion och tillverkning, Sensorer och sensorsystem

Region

Region Skåne

Ashutosh Kumar

Kontaktperson

Ashutosh Kumar

Forskare

+46 70 285 20 28

Läs mer om Ashutosh

Kontakta Ashutosh
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Peter Ramvall

Senior expert

+46 73 079 06 12

Läs mer om Peter

Kontakta Peter
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Pressmeddelande

Hållbar tillverkning av halvledare utvecklas vid RISE testbädd ProNano

Lundabolaget Axilabs vidareutvecklar nu sin metod för att tillverka halvledare billigare, snabbare och med halverad energiförbrukning. Utvecklingen sker vid RISE testbädd ProNano i Lund.  AlixLabs innovation kommer att bidra till …
Berättelse

Guide: Halvledare med galliumnitrid (GaN) – Så går tillverkningen till

Halvledare med galliumnitrid (GaN) är mer energieffektiva än kisel-halvledare och de är en nyckelteknologi för framtidens energismarta elbilar och 5g-nät. I denna berättelse får du ta del av en steg-för-steg-guide till tillve…
Projekt

Forskning om GaN-teknik, utrustning och tillämpningar

I det mycket ambitiösa ECSEL-projektet UltimateGaN samarbetade 26 partners från 9 europeiska länder. Målet var att stärka digitaliseringen av den europeiska industrin med hjälp av GaN-komponenter och -system. Projektet omspände gr…
Test & demo

Electrumlaboratoriet

En bas för ledande forskning vid akademi och institut med en strategisk roll som produktionsinkubator för mikro- och nanoteknik och en del av innovationsmiljön i Kista.
Expertis

Nanoteknologi

I nanomaterialskalan (under 100 nm) uppstår unika egenskaper, till exempel optiska, elektroniska, mekaniska och magnetiska. RISE erbjuder ett brett spektrum av expertis som hjälper dig att aktivera dessa unika egenskaper i din pro…
Projekt

Sverige i halvledarvärlden– analys och förslag till strategi

I rapporten analyserar vi anledningen till halvledarbristen i världen och hur länge den kommer att pågå. Vidare beskriver rapporten halvledarekosystemet i Sverige och internationellt, vilken roll Sverige bör ta inom halvledarområd…