Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Svenska testbäddar får stöd till internationalisering

Fler kunder till svenska testbäddar, fler svenska testbäddar som deltar i internationella projekt och samarbeten, och fler internationella testbäddar till Sverige. Det är målet för projektet TIraMISO – Technology Infrastructure Management and International Support Office, som RISE driver tillsammans med Business Sweden.

Många svenska testbäddar har höga internationella ambitioner – de vill attrahera fler utländska kunder och partner, delta i internationella projekt eller standardiseringsarbeten, eller arbeta internationellt på andra sätt. För att stödja testbäddarna i dessa ambitioner har därför RISE och Business Sweden inrättat ett International Support Office, med stöd från Vinnova.

Ökad internationalisering vässar kvaliteten på testbäddarnas tjänster, vilket även gynnar svenskt näringsliv och offentlig sektor.

Projektets mål är att få till fler uppdrag från utländska kunder i svenska testbäddar, och att svenska testbäddar i högre utsträckning ska delta i internationella projekt. Ambitionen är också att de utländska kunderna på sikt ska etablera verksamhet i Sverige.

Ytterligare ett mål är att Sverige ska kunna stå värd för nya internationella testbäddar, i samverkan med existerande aktörer.

Projektet välkomnar alla svenska testbäddar oavsett ägare.

Projektet bygger vidare på erfarenheterna från INIT – Inventering av Nationell och Internationell Testbäddskapacitet, som RISE utförde under 2021–2022. Inom ramen för TIraMISO kommer även de kartläggningar av svenska testbäddar som utfördes av INIT att uppdateras.

Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Kontakt RISE: Sofia Målberg, sofia.malberg@ri.se

Kontakt Business Sweden: Sara Hedin, sara.hedin@business-sweden.se

Sammanfattning

Projektnamn

TIraMISO

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

36 månader

Partner

Business Sweden

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Sofia Målberg

Kontaktperson

Sofia Målberg

Projektledare

+46 73 023 14 47

Läs mer om Sofia

Kontakta Sofia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Adam Edström

Kontaktperson

Adam Edström

+46702579734

Läs mer om Adam

Kontakta Adam
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.