Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Svartlutsförgasaren

Svartlutsförgasning

Programmen hade det övergripande målet att undanröja vetenskapliga hinder för kommersialisering av högtemperatursvartförgasning. Programmen bestod av två delar, ett vetenskapligt forskningsprogram genomfört av de akademiska partnerna i programmet och ett tekniskt utvecklingsprogram genomfört av Chemrec

Det första programmet bestod att bygga, driftsätta och testa en utvecklingsförgasare (DP-1). Samt att utföra grundläggande forskning om ett antal frågor kopplade till tekniken som identifierades i början av programmet. Det tekniska utvecklingsprogrammet fokuserade på att maximera förgasningens körtid för att skapa förtroende för tekniken från slutanvändarna av tekniken så att ett kommersiellt genombrott skulle bli möjligt. Det tillämpade forskningsprogrammet delades upp i fyra arbetspaket:

Arbetspaket 1 handlade om experiment i DP1-förgasaren och metodutvecklingen i samband med detta. Arbetspaketet delades in i ett antal delprojekt som omfattade utveckling av experimentella metoder, provtagning av gasfas, provtagning av fast / vätska, släckningsförsök och svavelrening.

Arbetspaket 2 handlade om tillämpad processkemi och baseras på experimentell data från WP1 och från bänkskaleförsök. Delprojekten fokuserade på tolkning av experimentella data från DP-1, på smält- och deponeringsbildning, på svavelkemin och på grönlutskemi över 100 ° C.

Arbetspaketet 3 handlade om integration med massabruk, dvs påverkan från svartlutsförgasning på massafabriken och hur processen kan integreras i massafabriken. Delprojekten handlade om konsekvenser för energisystemet för olika typer av massabruk, energikombinationer, frågor kopplade till kausticisering och separering av grönlut.

Arbetspaket 4 samlade in olika typer av processmodeller. Modellering görs på molekylär nivå med jämviktsanalys, på komponentnivå med CFD-baserade modeller och på fabriksnivå med massa och energibalanser.


Sammanfattning

Projektnamn

Svartlutsförgasning

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektkoordinator

Projektstart

Varaktighet

2 st 3-åriga program

Total budget

100,5 MSEK och 98,3 MSEK

Partner

Chemrec

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar