Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
SuMaNu

Sustainable Manure and Nutrient Management for reduction of nutrient loss

Effektiv hantering av gödsel och näringsämnen i jordbruket är fördelaktigt för miljön och för jordbrukaren och är en nyckelaspekt för att säkerställa framtidens hållbar livsmedelsproduktion.

Interreg BSR

SuMaNu (Sustainable Manure and Nutrient Management for reduction of nutrient loss in the Baltic Sea Region) projektet har som mål att utvärdera och sammanfatta tidigare rekommendationer för hållbar gödsel och näringshantering som främjas av fyra internationella projekt. Dessa är Interreg Baltic Sea Region-projekt Baltic Slurry Acidification and Manure Standards, Interreg Central Baltic-projektet GreenAgri och BONUS-programprojektet BONUS PROMISE.

Mot en helhetssyn

SuMaNu-syntesen av de lösningar som utvecklats i de fyra projekten användas för att formulera rekommendationer för miljö- och ekonomiskt hållbar gödselhantering för att bättre koppla projektresultat och policyer. SuMaNu kommer att rikta denna information nationellt och internationellt, särskilt mot beslutsfattare.

Representation runt Östersjön

SuMaNu-partners kommer från olika Östersjöländer, Finland, Estland, Lettland, Tyskland, Polen, Danmark och Sverige och inkluderar den mellanstatliga organisationen HELCOM - Baltic Marine Environment Protection Commission.

Projektresultat

Technologies and management practices for sustainable manure use in the Baltic Sea Region by Erik Sindhöj, Marek Krysztoforski, Katrin Kuka, Sari Luostarinen, Zanda Melnalksne, Kristina Mjöfors, Kaisa Riiko, Kalvi Tamm, Kari Ylivainio, Minna Sarvi

The objective of this report was to compile recommendations from seven previous Interreg and Bonus projects dealing with improving manure use in the Baltic Sea Region. The recommendations were sorted according to where along the manure handling chain they should be implemented and synthesized in terms of the various aspects of sustainability they aimed at improving.

Manure processing as a pathway to enhanced nutrient recycling by Sari Luostarinen, Elina Tampio, Johanna Laakso, Minna Sarvi, Kari Ylivainio, Kaisa Riiko, Katrin Kuka, Elke Bloem and Erik Sindhöj

The need to introduce new nutrients into the current demand from mineral resources could be reduced significantly via nutrient recycling. The most significant recyclable material is animal manure which is traditionally used as a fertilizer. However, due to segregation of crop and animal production, manure is often regionally concentrated so that its nutrients may be available in excess to the region’s need. To enable regional nutrient reallocation, manure processing to various end-products could be used. In this report the advantages and challenges of manure processing are discussed and several processing technologies introduced.

SuMaNu Draft Policy Recommendations

Ta kontakt med oss om ni vill dela tankar eller kommentarer kring våra policy rekommendationer.

Fertilization planning and nutrient balancing

Phosphorus fertilization planning measures 

Support and regulation for best applicable handling technologies for storage and spreading of manure

Regional nutrient reallocation

Safe manure nutrient recycling

Knowledge transfer between farmers, authorities and policymakers

Sammanfattning

Projektnamn

SuMaNu

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

WP ledare

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

1 MEUR

Partner

Estonian Crop Research Institute (EE), Farmers’ Parliament (LV), CDR (PL), Julius Kühn-Institut (DE), Organe Institute (DK), Luke (FI), BSAG (FI), HELCOM

Finansiärer

Interreg BSR

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Erik Sindhöj

Kontaktperson

Erik Sindhöj

Forskare

Läs mer om Erik

Kontakta Erik

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.