Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
A scanned and analysed hard disk drive picked up by a robot arm
Foto: Paco Ortiz, Inserma Anoia

SUSMAGPRO

Sällsynta jordartsmetaller ingår i många högteknologiska produkter av stor betydelse för den gröna energiomställningen. SUSMAGPRO är ett H2020 EU-projekt som ska tillhandahålla en infrastruktur för att återvinna en betydande mängd av sällsynta jordartsmetallen neodym för att säkra tillgången för europeiska magnetproducenter.

System for automatiserad separering av NdFeB magneter från hårddiskar byggd i en container för ökad mobilitet

Bakgrund

Sällsynta jordartsmetaller (Rare Earth Elements, REE) står högt på EU:s lista över innovationskritiska material/metaller (Critical Raw Materials, CRM) då de är mycket viktiga för den gröna energiomställningen i kombination med att det råder en hög försörjningsrisk. Permanentmagneter baserade på sällsynta jordartsmetaller är väsentliga komponenter i många högteknologiska produkter som elfordon, pumpmotorer, högtalare och vindkraftverk. Trots sitt namn är dessa metaller inte sällsynta i vår berggrund, men de är svåra att utvinna och gruvdrift kan medföra betydande miljöskador. För närvarande tillgodoses endast en bråkdel av EU:s efterfrågan av EU:s egen produktion, medan Kina är den största producenten och exportören över hela världen. Förutom gruvdrift utförs där ytterligare steg i produktionsprocessen, inklusive oxidation och förfining. Med tanke på dessa omständigheter är det tveksamt om den nuvarande leverantörskedja för sällsynta jordartsmetaller kan betraktas som krissäker och hållbar.

Projektmål

EU-projektet SUSMAGPRO ger ett viktigt bidrag till att säkra en hållbar tillgång av sällsynta jordartsmetallen neodym (Nd) för produktion av NdFeB-magneter. Inom projektet arbetar ett konsortium med 18 europeiska partners från den akademiska världen och industrin, samordnat av Pforzheim University. Projektet kommer att avsevärt skala upp volymerna av återvunnet neodym från NdFeB-magneter för att skapa en återvinningskedja för sällsynta jordartsmagneter. En flaskhals i återvinningsflödet är att få tillgång till tillräckligt med material och NdFeB-magneterna är spridda i en stor blandning av olika avfallsmaterial. Lokalisering och extraktion av magneter måste göras på ett effektivt sätt för att hålla kostnaden för det återvunna materialet under, eller åtminstone inte betydligt högre än, kostnaden för jungfruligt material.

Kretskort med dubbla AMR/Hall-magnetsensorer för avbildning av magnetiska föremål

RISE roll

RISE roll i projektet är att utveckla och tillverka effektiva sensorsystem för att identifiera, lokalisera och koncentrera NdFeB-magneter från avfallsmaterial. RISE har många års erfarenhet av olika sensorteknologier, att med hjälp av hårdvaru- och programvarudesign bygga upp kompletta mätsystem och att använda dataanalys för att kombinera information från flera källor. För att upptäcka och identifiera magnetiskt material som innehåller sällsynta jordartsmetaller i olika produkter, som dator-hårddiskar, elmotorer och högtalare, utvecklar RISE ett magnetisk skannersystem. Skannern kommer att integreras till ett automatiserat separationssystem som inkluderar robotsortering och ett klippverktyg. När systemet är klart kommer det att skalas till en fullt utrustad pilotsorteringslinje för att processa hårddiskar. Systemet kommer att byggas in i en container, vilket gör det enkelt att flytta utrustningen till olika anläggningar som hanterar el- och elektronikavfall.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Jakob Blomgren

Kontaktperson

Jakob Blomgren

Senior Scientist

+46 70 915 18 48

Läs mer om Jakob

Kontakta Jakob
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.