Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Studie av definition och tillämpning av begreppet tillgänglighetsdesig

I Vinnovas regleringsbrev för budgetåret 2017 fick myndigheten ett uppdrag om en satsning på Tillgänglighetsdesign. I denna studie analyserade RISE, inom ramen för Vinnovas uppdrag, begreppen tillgänglighetsdesign och universell utformning i förhållande till innovation.

Syftet med studien var att utgöra stöd i Vinnovas tillämpning av området tillgänglighetsdesign genom att identifiera aktörer och initiativ av relevans inom området samt visa på trender, behov och drivkrafter inklusive hinder och utmaningar. Den skulle också diskutera hur tillgänglighetsdesign och universell utformning kan bidra i innovationsprocesser och utforska vad som krävs för att så ska bli fallet. Studien skulle också föreslå en benämning och definition av området.

Förhoppningen var att rapporten skulle lägga grund för ytterligare dialog och samverkan med målet att fler ska ta del av den kunskap som presenteras.

Förstudierapport

Sammanfattning

Projektnamn

Definition av tillgänglighetsdesign

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och forskningspart

Projektstart

Varaktighet

År 2018

Partner

Vinnova

Finansiärer

Vinnova

Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.