Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Stuck in the middle with you

Modvion utvecklar, konstruerar och producerar modulära torn till vindkraftverk i förnybart laminerat granträ, detta gör vindkraften både mer konkurrenskraftig och miljövänlig. De modulära tornen monteras i fält där väder har en inverkan på processen. I projektet utvecklas tillförlitliga och snabba processer för limning i fält av Modvions trätorn. 

Modvion utvecklar, konstruerar och producerar modulära torn till vindkraftverk i förnybart laminerat granträ, detta gör vindkraften både mer konkurrenskraftig och miljövänlig. Projektet ”Stuck In the Middle With You” syftar till att vidareutveckla tillförlitliga processer för att limma förbanden mellan moduler i Modvions trätorn i fält. Målsättningen är att limprocesserna inte ska vara begränsande under resningsprocessen för tornet, där 4 moduler reses upp och limmas fast i varandra så att de bildar en cylinder för att sedan lyftas på varandra. Detta innebär att limningen, inklusive förberedelser, måste kunna genomföras under samma tid som det tar att förbereda lyft av nästa torn-sektion. För att Modvion ska kunna bevisa att trätornen är konkurrenskraftiga måste tiden för resning på site, och framförallt tiden som resningskranen behövs, minimeras.

Att utföra limprocesser i fält anses inom konstruktionsindustrin vara riskfyllt eftersom det är svårt att garantera de förhållanden som krävs för att uppnå fullgod kvalitet, t.ex. med avseende på temperatur och renlighet. De limprocesser som utvecklas inom projektet SIMWY kan appliceras inom andra områden för träkonstruktion och i större utsträckning möjliggöra effektiv limning i fält, därmed bidrar projektet till en samhällsutveckling med fler krävande träkonstruktioner.

Projektet syftar till att utveckla en av de kvalitetskritiska delprocesserna för limning samt processbeskrivning för för-montering och sammanfogning av moduler. Vidare ingår provning och certifiering av lim med rätt egenskaper för specifika processerna och testning av hållfastheten och styrkan av limmet i fogarna i projektet.

Sammanfattning

Projektnamn

SIMWY

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

16 månader

Total budget

6 765 538

Partner

Modvion AB, Henkel & Cie. AG

Finansiärer

VINNOVA Verket för Innovationssystem

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap
Viktor Norbäck

Kontaktperson

Viktor Norbäck

+46 10 516 56 38

Läs mer om Viktor

Kontakta Viktor
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.