Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
kvinna visar något på mobilen för äldre dam
Foto: Andrea Piacquadio, Pexels

Stockholm Digital Care

Stockholm Digital Care drevs under 5 år, 2016-2020, och var ett tillväxtprojekt för att stötta utvecklingen av välfärdsteknik mot äldre.

I projektet skapade vi en brygga mellan utbud och efterfrågan på ny välfärdsteknik. Dvs mellan entreprenörer och beställarsidan/behovsägarna där vi bidrog till utveckling av behovsanpassade och mer köpbara lösningar och även till en ökad kunskap och förståelse för utmaningar och möjligheter inom området välfärdsteknik. Vi hjälpte företag och offentlig verksamhet att förstå varandras förutsättningar för att kunna göra goda affärer.

I projektet skapade vi en neutral utvecklingsarena där entreprenörer och kommuner kunde ha ett enkelt utbyte och samtal kring vad som behövdes inom utveckling av välfärdsteknik. RISE hade en betydande del av projektet och ansvarade för denna utvecklingsarena som tillsammans med testmiljöerna skapade en helhet i utvecklingsflödet. Från att öka kunskapen inom en mängd olika områden, nätverkande i branschen och individuell coaching av företag till att genomföra tester i livinglab och erbjuda användarpaneler med specifika och relevanta kompetenser som verktyg för utveckling och förädling av lösning. 

Projektet var ett samverkansprojekt mellan tre kommuner, ett kommunförbund, en region och RISE (se ruta till höger). Projektet var delfinansierat av deltagande samt EU:s regionala tillväxtfond.

I projektet jobbade vi med:

 • Coaching av entreprenörer/företag för att öka deras förutsättning att ta fram behovsanpassade och köpbara lösningar
 • I början av projektet visade vi kommuner i regionen vilken teknik som fanns och inspirerade dem till att se välfärdsteknik som en möjlighet i välfärdsuppdraget
 • Branschunikt nätverk med ca 150 företag/organisationer
 • Vi genomförde 20 öppna nätverksträffar för lärande och nätverkande 
 • Testmiljöer med testledare i Huddinge kommun, Nacka kommun och Stockholms Stad/Skärholmen
 • Tester genom living lab både i hemmiljö och på särskilt boende 
 • Tester genom paneler och workshops med behovsägare, användare och relevanta yrkesroller framtagna för varje unikt test. 
 • Återkommande fysiska och digitala seniorpaneler
 • Utveckling av testkompetens och digitaliseringsmognad hos deltagande kommuner/testmiljöer
 • Inspirationsföreläsningar till beslutsfattare, medarbetare /verksamheter och användare
 • Framtidsinspirerade dialoger och samverkan med andra forskningsprojekt 
 • Samverkan med andra SME-stödjande organisationer och projekt både externt och inom RISE

Några framgångsfaktorer och nyttor vi såg i projektet var:

Framgångsfaktorer

 • Ingen eller mycket låg ingångströskel
 • Bollplank med kompetent testkund
 • Insyn hos kunden/verksamheten – förstå kontexten
 • Ärliga utan värdering
 • Neutral partner – ”ofarlig” och enkel kontakt med företag för offentliga aktörer
 • Processmetod från utvecklingsarena till testmiljö
 • Erbjuda test mot rätt målgrupp
 • Erbjuda rätt företag till rätt testmiljö

Nyttor

 • Erbjudande och affärsidé utmanas
 • Fördjupad kunskap genom samtal med olika yrkesroller, seniorer m fl
 • Nätverksträff som skapar fokus på utmaning
 • Dialoger och test hjälper till i prioritering av funktionalitet
 • Ökad och ny kunskap om behov av utveckling av ny funktionalitet
 • Kunskap om möjlighet att arbeta på andra sätt
 • Kunskap om aktörer och innovationer på marknaden

 Erfarenheter och lärdomar från projektet väver vi in i nya projekt och aktiviteter med nya samarbetsparter.

Vill du läsa mer om projektet finns material här. Men tveka inte att ta kontakt med Malin Edlund Fransson eller Ann-Sofie Mårtensson om du vill veta mer. 

Videopresentation av projektet Stockholm Digital Care

Sammanfattning

Projektnamn

Stockholm Digital Care

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Partner, ansvarig för Utvecklingsarenan

Projektstart

Varaktighet

5 år

Partner

Stockholms stad, Huddinge kommun, Nacka kommun, Storsthlm, Region Stockholm

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Malin Edlund Fransson

Kontaktperson

Malin Edlund Fransson

+46 73 800 39 55

Läs mer om Malin

Kontakta Malin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.