Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Station of Being

Station of Being

Ett radikalt nytt förslag till en elektrisk BRT Stop: The Station of Being, flaggskepp för framtidens hållbara smarta städer, inriktad på att hoja kvaliteten på erfarenheten för resenärer och att främja hållbar transport.

Rombout Frieling Lab (NL) och RISE i Umeå avslöjar busshållplatsdesignen till Umeå Kommun.

Syfte och mål
Syftet med projektet var att undersöka, utforma och utveckla ett slags flaggskepp-busshållplats för framtidens hållbara smarta stad. Målet var att realisera denna busshållplats som en fullt fungerande busshållplats.

Som en prototyp kommer busshållplatsen att tas i bruk och samtidigt fungera som ett sätt att utmana befintliga idéer om vad en smart busshållplats i en hållbar stad är. Den kommer också att belysa relaterade problem för alla partner som är involverade i relaterade områden (t.ex. rörlighet, hållbarhet, befintliga policys eller behov av nya, etc.)

Utmaning
Hållbara och intelligenta kollektivtrafiknät är en nyckelkomponent i alla stadsutvecklingsstrategier för framtidens ansvarstagande städer. Detta gör kollektivtrafiken till ett mycket komplicerat fall: frågor om teknisk innovation samt miljö, ekonomisk och social hållbarhet är lika viktiga för att utveckla goda förslag som har en direkt inverkan på staden. Den speciella utmaningen i detta projekt var att balansera sådana problem inom en funktionell prototyp, vilket gör dessa frågor konkreta för individerna under resan eller reseupplevelsen.

Lösning
Den djupa designdrivna forskningsprocessen inom detta projekt identifierade resenärens erfarenhet som kärnmöjlighet att utforska intelligenta kollektivtrafiknät i stadsmiljöer.

Frågan är hur erfarenheten av att använda busshållplatsen kan bli en konkret upplevelse av dessa komplicerade problem och en känslosymbol för den smarta staden. För att svara på den frågan är busshållplatsen utformad för att framkalla ansvarsfullt och hållbart beteende av resenärer. Designen uppnår detta genom att ta hänsyn till följande parametrar:

1 Gör busshållplatsen till ett trevligt utrymme att vara i med minimal energianvändning.
2 Uppmuntra människor att "vara i sin kropp", att flytta och återansluta med sig själva eller andra
3 Ta bort nödvändigheten att uppmärksamma bussen och möjliggöra avkoppling, genom att utveckla ett system som ger människor tid att vara.
4 Tillhandahålla en miljö som är en ursäkt för att människor ska "vara" utan att behöva fly till nätet.

Effekt
Busshållplatsen är idag i fullt bruk och används av resenärer dagligen. Dess effekter studeras utifrån olika perspektiv så som genus, säkerhet och användbarhet men också effekter i stadsplaneringen i Umeå och andra smarta städer i Sverige.

Projektet har visats på flera internationella arenor, som t ex Dutch Design Week 2019, och har nominerats till prestigefyllda internationella utmärkelser inom design. 

Station of Being har nominerats till Dezeen Design Awards 2020 och har varit bland de tre finalisterna för Beazley Design Awards på London Design Museum.

Station of Being har också vunnit 2021 Smart 50 Award på Smart Cities Connect Conference & Expo.

Sammanfattning

Projektnamn

Station of Being

Status

Avslutat

Region

Region Västerbotten

RISE roll i projektet

RISE är projektansvarig och huvudentreprenör för projektet. Huvudansvarig för designforskningsprocessen.

Projektstart

Varaktighet

1.5 år

Total budget

3.800.000 SEK

Partner

Rombout Frieling Lab

Finansiärer

Umeå Kommun, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Green Umeå, Ruggedised

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen