Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Standardisering för ansvarsfull användning av beräkningsmodeller i industri

Projekt SPRUCE undersökte rollen av standardisering i framtagning av metoder för kvalitetssäkring av beräkningsmodeller för industriella tillämpningar. Huvudmålet med kvalitetskontroll är att granska modellers förmågan att beskriva och förutsäga beteendet av fysikaliska system och därför deras tillförlitlighet som stödverktyg för produktutveckling.

Projektet syftar till att bygga vidare på det grundläggande arbete som ledde till Virtual Nation-agendan som framtog i 2014 av SWEREA (nu del av RISE) och att underlätta förverkligandet av dess mål, som riktade till en starkare roll av numeriska simuleringar som stödverktyg för beslutsprocesser i industri. Integration av målen för en större användarbas och anpassade kvalitetsstandarder för beräkningsmodeller förväntas öka prestanda och tillförlitligheten av produkter och därmed göra dem mer konkurrenskraftiga på internationella marknader.
Förutom att göra en omfattande genomgång av teknisk litteratur kommer projektet att anordna undersökningar och workshops för att aktivt söka interaktion med specialister om tekniska beräkningar för att skapa en representativ bild av de konkreta behov och möjligheter relaterade till kvalitetsstandarder för numeriska modeller i industriell tillämpningar.
Resultaten av den senaste analysen kommer att utarbetas till ett förslag till en strategisk vision om kvalitetsstandarder för beräkningsmodeller. Ett antal konkreta åtgärder för att uppnå målen identifierad i den strategiska visionen kommer att beskrivas och lyfta fram de som bör prioriteras inom den närmaste tidshorisonten (0-3 år). Möjligheter för nya samarbetsinitiativ med fokus på framtida implementeringsprojekt kommer också att övervägas.


Sammanfattning

Projektnamn

SPRUCE

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

1,5 years

Total budget

1075000

Partner

Validus Engineering, Volvo Cars, FS Dynamics

Finansiärer

VINNOVA

Projektmedlemmar

Fabio Santandrea

Kontaktperson

Fabio Santandrea

Forskare

+46 10 516 50 24
fabio.santandrea@ri.se

Läs mer om Fabio