Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Stadsdelsövergripande mobilitetssystem, Gamlestaden

SÖMS: Stadsdelsövergripande mobilitetssystem, utvecklings- och demosite Gamlestaden testar och utvärderar teknik, avtal och affärsmodell för delning av anläggningar och roaming mellan mobilitetstjänster, samarbetsmodeller för fastighetsägare och gemensam koordinering, metodstöd och marknadsföring.

Syftet med projektet är att testa och utvärdera de viktigaste delarna av den stadsdelsövergripande lösningen och samarbetsmodellen som togs fram i steg 1 förstudien från 2021. Projektet ska förbereda en uppskalning och spridning till andra stadsdelar som i likhet med Gamlestaden består av en blandning av befintliga och tillkommande fastigheter och många och sinsemellan olika fastighetsägare med egna ekonomiska drivkrafter.

Lösningen bygger på sammankopplade tjänster och delningsbara parkeringsresurser som tillsammans skapar ett sammanhållet mobilitetssystem med hög tillgänglighet i hela stadsdelen. Det löser dels problemet med att varje fastighetsägare skapar eller handlar upp sin egen lösning, dels problemet med att skapa eller handla upp en gemensam lösning, samtidigt som det öppnar upp för aktörer som vill ta en aggregerande roll.

Till skillnad från mobility broker-konceptet kan nätverksmodellen även implementeras i större, redan etablerade områden och ske stegvis, även om nybyggnationer med låga p- tal och mobilitetsavtal/friköp kommer att vara viktiga hävstänger.

Det mest effektiva sättet att långsiktigt minska ägandet och nyttjandet av privatbilar är att erbjuda något som är bättre – prisvärda mobilitetstjänster som möter behoven på ett mer flexibelt sätt i kombination med närhet till vardagsservice, bra kollektivtrafik och bra cykel- och gångvägar.

Tjänsteleverantörerna behöver ha rätt förutsättningar för att vara attraktiva, bärkraftiga och kunna utvecklas över tid, bland annat tillgång till ytor, ett tillräckligt stort kunderlag och effektiva marknadsföringskanaler. Lösningen skapar alltså nya möjligheter för den idag dåligt utvecklade mobilitetstjänstebranschen, men också för fastighetsägare som kan optimera antalet och nyttjandet av parkeringsplatser och för kommuner som kan se större och mer varaktiga effekter av mobilitetsavtal och andra styrmedel.

Projektets mål är att testa och utvärdera teknik, avtal och affärsmodell för delning av anläggningar och roaming mellan tjänster, samt samarbetsmodeller för fastighetsägare.

Sammanfattning

Projektnamn

SÖMS

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledning, forskningskoordination och forskning

Projektstart

Varaktighet

Två år

Total budget

SEK 2,6M

Partner

Bostads AB Poseidon, Mabi Mobility AB, Mobility 46, Kinto, Platzer Fastigheter AB

Finansiärer

Vinnova - Beteendeförändringar inom mobilitetssystemet

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Tor Skoglund

Kontaktperson

Tor Skoglund

+46 72 215 58 42

Läs mer om Tor

Kontakta Tor
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.