Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Spel för cirkulärt samskapande

Kan spel användas för att skapa nya idéer för cirkulära affärsmodeller tillsammans med kunder? Och för att cirkulära företag ska hitta varandra och börja samarbeta? Det är frågor som vi besvarar i projektet "Spelbaserade angreppssätt för att skapa innovativa cirkulära erbjudanden".

För att cirkulära affärsmodeller ska bli framgångsrika behöver företagen erbjuda det kunderna – användarna av en cirkulär lösning – behöver. Men, det är lättare sagt än gjort. Idag saknas ofta ett användarperspektiv på utvecklingen av cirkulära affärsmodeller. Att prova sig fram och samskapa med möjliga användare ses som lovande tillvägagångssätt, men det finns idag inte tillräckligt med kunskap om hur företag bäst gör det.

Spelbaserade metoder har visat sig bra för innovation inom cirkulär ekonomi eftersom spel kan stimulera interaktion och engagemang, uppmuntra till kritiskt tänkande genom att efterlikna komplexa system och leda till beteendeförändring. Men det finns inga spel för samskpande mellan företag och användare i en cirkulär ekonomi.

Detta projekt syftar därför till att skapa ett engagerande spel som gör det möjligt för användare och företag att samskapa cirkulära affärsmodeller. Vi ska ta fram en digital spelprototyp som ska att fungera som en "arena" för samskapande och experimenterande med cirkulära affärsmodeller. Först kommer enkla versioner av spelet att skapas och testas med tänkta spelare, alltså både potentiella användare av en cirkulär lösning och företagsrepresentanter. När de enklare versionerna ger de insikter och möjligheter till samverkan som projektet syftar till kommer delarna sättas samman till ett digitalt spel.

Vårt mål är att den digitala spelprototypen ska göra det möjligt för företag och användare att förmedla insikter och perspektiv på sina respektive behov, värderingar och svårigheter, och på så sätt möjliggöra experimenterande med nya idéer för cirkulära affärsmodeller.

Vill du eller din organisation vara med och testa spelet? Kontakta oss gärna!

Information till dig som deltar i fokusgrupp i projektet

Sammanfattning

Projektnamn

Spel för cirkulärt samskapande

Status

Pågående

Region

Region Östergötland

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

5400000

Finansiärer

Formas

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Sara Renström

Kontaktperson

Sara Renström

Senior Forskare

+46 10 228 42 14

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Katherine Whalen

Kontaktperson

Katherine Whalen

Forskare

+46 10 228 40 57

Läs mer om Katherine

Kontakta Katherine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.