Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

SPECTRUM - Evakuering från fartyg med reducerad bemanning

Idag pågår en intensiv forskning kring automatisering och landbaserad kontroll av fartyg, med drivkrafter som effektivisering, besparingar och ökad säkerhet. Men när den nya tekniken överförs till passagerartrafiken uppstår också nya utmaningar. Kan en evakuering tryggas när besättningen ombord minskas eller försvinner helt?

Projektet SPECTRUM (Ship Evacuation with Reduced Manning) är en förstudie inriktad mot evakuering från passagerarfartyg i kustnära trafik. I vissa avseenden har den kustnära trafiken enklare operativa förutsättningar än havsgående fartyg, med kortare rutter över relativt skyddade vatten. På grund av detta har fartyg i kustnära trafik redan en mycket begränsad bemanning, och av samma anledning är de en attraktiv försöksplats för automation och landbaserad kontroll.

Steget från en liten till ingen besättning kan emellertid vara stort. RISE tidigare forskning visar att människan ofta har en nyckelroll i hanteringen av svåra incidenter. Automation och bemanningsreduceringar måste grundas i en god förståelse av dagens evakueringssystem och dess framgångsfaktorer. Redan nu är det tydligt att vissa evakueringsmoment får andra förutsättningar när besättningen minskas, till exempel information, vägledning, förflyttningar, tekniska förberedelser och bordning av livfarkoster, såväl som att bibehålla passagerarnas känsla av trygghet och tillit. Det finns ett kunskapsbehov på flera områden, både kring nya sätt att organisera räddningsinsatser och kring ny teknik som kan kompensera för minskad ombordvarande personal.

Målet med projektet är bland annat att beskriva de risker kring evakuering som kan följa av ökad automation och fjärrstyrning i kustnära trafik, med syfte att skapa underlag för framtida forskning och utveckling. Inom projektet kommer även möjliga förändringsbehov inom regelverk att analyseras.

Sammanfattning

Projektnamn

SPECTRUM

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

17 månader

Total budget

1M SEK

Finansiärer

Trafikverket

Projektmedlemmar

Anmäl dig till vår kontaktlista för att få uppdateringar om SPECTRUM

Kontaktperson

Julia Burgén

Forskare

+46 73 690 21 91

Läs mer om Julia

Kontakta Julia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.