Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
3D-mätning

Spårbar optisk 3D-mätning av dimension och ytstruktur i industrin

Projektet ska utveckla spårbarhet och tillförlitlighet hos optiska 3D-mätningar genom att utvärdera mätförmågan hos olika instrument och ta fram vägledningar kring val av mätinstrument och mätuppställning till industrin.

Optisk 3D-mätning är en teknik som använder ljus för att mäta och analysera ytors form och struktur och geometri hos olika objekt. Tekniken är mycket användbar inom flera områden, till exempel inom produktionsprocesser i tillverkningsindustrin och vid additiv tillverkning.

Finns utmaningar

Samtidigt finns utmaningar när det gäller spårbarhet och tillförlitlighet i mätningarna. Det finns en stor mängd olika mätinstrument på marknaden och det finns mängder av olika objekt tillverkade av olika material och med olika egenskaper att mäta. Det skiljer sig till exempel mellan olika material hur ytan på objektet och ljuset från mätinstrumentet interagerar och reflekteras vilket påverkar resultatet i mätningen. Mätningarna sker dessutom under varierande förutsättningar. Sammantaget gör detta att det är svårt att veta att den mätning man gjort ute i industrin faktiskt överensstämmer med verkligheten. Det saknas också vägledningar för användare inom industrin när det gäller val av mätinstrument eller mätuppställning för olika situationer och material. 

Utvärderar mätförmågan

Projektet ska utveckla spårbarheten inom optisk 3D-mätning av dimension och ytstruktur. I ett första steg kommer mätförmågan hos olika typer av mätinstrument att utvärderas. Projektet kommer utveckla modeller för att kunna simulera interaktionen mellan ljus och objektets yta och ta fram verktyg och vägledningar kring val av mätinstrument och mätuppställning för att säkerställa spårbara mätningar med låg mätosäkerhet ute i industrin.

Projektet är ett samarbete mellan flera olika europeiska nationella metrologiska institut och leds av PTB i Tyskland.

Sammanfattning

Projektnamn

TracOptic

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

2024-05-31

Total budget

2 200 000 € plus nationell medfinansiering

Partner

CEM, DFM, GUM, INRIM, LNE, VSL, VTT, tillsammans med flera andra europeiska universitet och företag.

Finansiärer

EMPIR

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Helena Björk

Kontaktperson

Helena Björk

Projektledare

+46 10 516 58 12

Läs mer om Helena

Kontakta Helena
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.