Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Trafik

Sonic Interaction in Intelligent Cars

Detta projekt undersöker hur interaktion via ljud kan användas för att höja användarupplevelsen i framtida självkörande bilar.

Syfte och mål

Införandet av automatiserade bilar innebär en radikal förändring av interaktionen mellan fordonen och deras användare. Information och funktioner som tidigare varit användbara kanske inte längre fyller en funktion, samtidigt som ny information och interaktion kan behöva implementeras.  Det huvudsakliga målet med detta projekt är att undersöka hur interaktion via ljud kan användas för att stötta förtroende, komfort och säkerhet för användaren i framtida självkörande fordon. Projektet söker svar på följande huvudfrågor:

1. Vilka roller har interaktiva ljud vid framtida oövervakad automatiserad körning?

2. Kan användbarhet och användarnas känsla av förtroende, säkerhet och komfort i fordonen påverkas av interaktiva ljud?

3. Hur påverkar olika ljuddesign och ljudgenerering människors beteende, humör, känslor och välbefinnande i fordonet?

Utmaning

Idag finns begränsad kunskap om hur interaktionsdesign bör utformas för självkörande bilar. Utmaningarna i detta projekt består dels i att förstå användarnas framtida behov. Vidare ligger utmaningar i att hitta lämpliga lösningar för ljudinteraktion, samt kunna testa lösningarna på ett sätt som ger ett tillförlitligt resultat. 

Lösning

Projektet kommer ta fram nya koncept för ljuddesign anpassade för självkörande bilar. Koncept implementeras i VR-miljö samt i testfordon och utvärderas med en större mängd användare i minst tre studier.

Effekt

Projektet väntas generera nya insikter kring ljudets betydelse och potential i framtida fordon. Andra projekt tittar på interaktionsdesign för självkörande bilar. Resultatet från detta projekt innebär ett komplement till dessa arbeten. I stort ska projektets resultat bidra till en förhöjd användarupplevelse i självkörande fordon, vilket kan leda till en snabbare bredskalig introduktion på marknaden. En sådan introduktion förväntas generera betydande positiva effekter både vad gäller trafiksäkerhet och transporternas miljöbelastning. Dessutom kan projektet öka konkurrenskraften hos svensk industri.

Mer information

Läs mer och få senaste uppdateringarna på projektets hemsida: https://siicproject.wordpress.com

Sammanfattning

Projektnamn

SIIC

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Omvärldsanalys, användartester samt utformning av guidelines för design.

Projektstart

Varaktighet

2018-11-15 - 2020-11-15

Total budget

14.065.527 SEK

Partner

Volvo Cars, Pole Position Production

Finansiärer

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Johan Fagerlönn

Kontaktperson

Johan Fagerlönn

Senior Researcher

+46703689810

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.