Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Brunnshög
Foto: Stefan Molnar

Social innovation i samhällsplanering

Segregation och ojämlik tillgång till boende och viktiga samhällsfunktioner så som skola och arbetsliv är en stor utmaning i dagens Sverige. I det här projektet utvecklades en fritt tillgänglig verktygslåda med metoder som kommuner och regioner kan använda i sitt arbete för minskad segregation och ökad jämlikhet.

I projektet Social innovation i samhällsplanering arbetade RISE tillsammans med Göteborgsregionen och kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund för att utveckla innovativa sätt att angripa boendesegregation och ojämlikhet i kommunal och regional samhällsplanering.

Arbetet resulterade i en verktygslåda med metoder som ger kommuner stöd med planering, analys, samverkan och dialog. Verktygslådan innehåller följande metoder:

  • Socialt bostadsförsörjningsprogram
  • Modell för socialt investeringsperspektiv i boende
  • Samtalsstöd för markanvändning
  • Handbok för social konsekvensanalys
  • Handbok för ungas inflytande
  • Metod för stärkt seniorperspektiv
  • Metod för medskapande innovationsprocesser
  • Indikatorer för social hållbarhet

En förutsättning för att kunna arbeta framgångsrikt med metoderna är ett tvärsektoriellt och medskapande arbetssätt. Det innebär ett samarbete mellan framförallt förvaltningar med ansvar för samhällsbyggnads- respektive sociala frågor i en kommun. Det är också på det här sättet som verktygslådan togs fram.

Projektet genomfördes först genom en gemensam förstudie där utmaningarna utforskades och projektkonstellationen etablerades. I nästa steg genomfördes så kallade innovationslabb på två nivåer. För det första etablerades innovationslabb i respektive kommun. Mer specifikt innebar detta att en tvärsektoriell arbetsgrupp med anställda från kommunen tillsammans med andra intressenter stegvis utvecklade, testade, utvärderade och vidareutvecklade en eller flera metoder. För det andra etablerades ett regionalt innovationslabb där representanter från respektive kommun i workshopformat utbytte och byggde kunskaper inom följande teman: medskapande, målgrupper, prototyper och från labb till vardag. Arbetsmetoden med innovationslabb diskuteras närmare i projektets slutrapport.

Sammanfattning

Projektnamn

Social innovation i samhällsplanering

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Forskningspart

Projektstart

Varaktighet

2017-2019

Partner

Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund

Finansiärer

Vinnova, Delegationen mot segregation

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Magnus Johansson

Kontaktperson

Magnus Johansson

Forskare

+46 10 516 56 56

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Så kan långsiktiga sociala investeringar finansieras

Eftersom sociala investeringar i allmänhet är långsiktiga och berör flera aktörer har kommuner och regioner ofta svårt att omsätta dem i praktiken. Samtidigt behöver den offentliga sektorn bli bättre på att driva innovation över s…
Projekt

PRISMA – Processverktyg för social hållbarhet i stadsdelsomvandling

Många av dagens stadsutvecklingsprojekt tyngs av problem med att initiala ambitioner för social hållbarhet urholkas under processens gång, samtidigt som involverade personer använder olika "språk". Forskare vid RISE har …
Projekt

Sjöbo 2.0 – Medborgarlab för sociala innovationer

Ett medborgarlab för sociala innovationer som skapar förutsättningar för invånare och lokala aktörer i stadsdelen Sjöbo i Borås att fysiskt mötas och tillsammans utveckla och testa idéer för att lösa sociala utmaningar. Genom att …
Projekt

Social hållbarhet i samhällsplanering – en kunskapsöversikt

Det råder oklarhet kring vad social hållbarhet innebär inom samhällsplanering. Ett mål med denna kunskapsöversikt – genomförd med aktörer på kommunal, delregional, regional och statlig nivå i Sverige – har varit att skapa förståel…
Projekt

People-tools-Process-Place: Designdriven tillgänglighetsdesign

Offentliga platser ska vara tillgängliga för alla. Men medan det finns lagar och riktlinjer kring fysisk tillgänglighet är det mer oklart hur kommuner och andra aktörer kan göra offentliga platser tillgängliga och inkluderande ur …
Projekt

Renobuild - verktyg för utvärdering av hållbarhet i samband med renoveringar

Renobuild är en beslutsmetod som aktörer i fastighetsbranschen kan använda för att utvärdera renoveringars miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhet. Renobuild finns i två versioner, en för renoveringar av bostadsområden oc…