Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Induktiv buss och lastbil
Foto: Electreon

Smartroad Gotland

Inom projektet, och som en del av Trafikverkets innovationsupphandling, byggs världens första trådlösa elväg för bussar och tunga lastbilar på Gotland. Syftet är att bygga kunskap om framtidens elektriska vägar och skapa förutsättningar för en global implementering av induktiva elektriska vägsystem.

Projektet är det första i sitt slag, i att en implementera en trådlös elektrisk väg på en offentlig plats med användning av en elbuss i kollektivtrafiken. En tung el-lastbil kommer också att visa på den enorma potential som finns hos ERS för elektrisk lasttransport på motorvägar.

Projektet har som mål är att undersöka alla tekniska, logistiska och ekonomiska aspekter gällande implementeringen av ett trådlös ERS. För att bevisa för världen att ett trådlös ERS är den optimala lösningen för framtidens transport ska projektet visa på teknikens grundläggande egenskaper:

  • Ha möjlighet att ladda olika typer och storlekar av elfordon.
  • Skapa en minimal visuell och och miljömässig påverkan
  • Erbjuda en tjänst som är säker för allmänheten
  • Demonstrera ett system som är smart nog så att det kan integreras med olika affärsmodeller.

Utöver dessa grundläggande egenskaper ska systemet kunna skildra specifika fördelar från Smartroad Gotlands trådlösa ERS lösning:

  • Kostnadseffektivitet
  • Snabb och enkel implementering
  • Robust med minimalt behov av underhåll
  • Hög effektivitet på energiöverföring
  • Komplexa kommunikationsfärdigheter och datatjänster

En av de största och initiala utmaningarna för att uppnå dessa mål är att visa en effektiv interaktion och ett gott samarbete mellan olika intressenter som representerar de parter vilka är nödvändiga för att genomföra trådlösa ERS-projekt i framtiden. Aktörer som lokala myndigheter, nätoperatörer, vägentreprenadsföretag och fordonstillverkare och transportörer. Ett ytterligare mål är att visa upp projektet för potentiella framtida partners, där vissa kommer delta i projektets referensgrupp och fortlöpande få tillgång på data och därmed bidra till det strategiska utvecklandet av ERS.


Sammanfattning

Projektnamn

Smartroad Gotland

Status

Pågående

Region

Region Gotland, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Forskningspart, expertkunskap och analys

Projektstart

Varaktighet

2022-04-01

Total budget

116 MSEK

Partner

Electreon, Electreon, Gotland Ring, Matters Group, GEAB, NCC, Region Gotland, Swedavia Airports, OSAB, Flygbussarna, EITECH

Finansiärer

Trafikverket

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Oscar Enerbäck

Kontaktperson

Oscar Enerbäck

Project Leader Senior Researcher

Läs mer om Oscar

Kontakta Oscar

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.