Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Disksussion vid extrudern

Skummaterial av skogsbiprodukter

Vedråvara innehåller lika mycket hemicellulosa som cellulosafibrer, och kan användas till skummaterial för förpackningar och absorbenter i hygienprodukter. Hemicellulosan extraheras från sidoströmmar vid papperstillverkning och modifieras kemiskt för den slutliga användningen.

Syfte och mål

Att extrahera hemicellulosa får sidoströmmar i papperstillverkningen, och kemiskt modifiera den med kommersiellt tillgänglig kemi för att få lämpliga materialegenskaper. Den modifierade hemicellulosan extruderas till skum med skräddarsydda egenskaper.

Utmaning

Dagens skummaterial är petroleumbaserade och den hemicellulosa som finns i vedråvaran bränns för med energi återvinning. Vi behöver utnyttja vår fantastiska vedråvara bättre och samtidigt minska beroendet av olja.

Lösning

Forskarna i projektet har tillsammans med industrin utvecklat metoder för att extrahera hemicellulosa ur existerande sidoströmmar, och har använt kommersiellt tillgänglig organkemi för att modifiera hemicellulosan för längre molekylkedjor och bättre vattentålighet. Extrudering är en skalbar process som anpassats för att extrudera skummaterial från den modifierade hemicellulosan. Konceptet har verifierats genom att extrudera skum i kilogramskala.  

Effekt

Starka skummaterial med slutna celler är lämpliga för styva, isolerande förpackningar, medan mjuka skum med öppna celler passar som absorbenter. De nya materialen är lämpliga för förbättrade förpackningar som skyddar innehållet bättre, och för mer miljövänliga hygienprodukter.

Sammanfattning

Projektnamn

SmartFoam

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2013-2018

Total budget

25 MSEK

Partner

Chalmers tekniska Högskola

Finansiärer

Formas

Projektets webbplats

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Mats Stading

Kontaktperson

Mats Stading

Senior forskare

+46 76 127 26 03

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.