Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Tankning av biobränsle på Stockholm Arlanda Airport i januari 2017.
Foto: Swedavia. Fotograf: Victoria Ström

Skapa förutsättningar för hållbara flygtransporter

Projektet ska samla den kunskap och kompetens som finns idag inom värdekedjan där både näringslivs- och offentliga aktörer spelar en viktig roll för fossilfria flygtransporter. Syftet med projektet är att skapa en gemensam nationell färdplan för hur Sverige skulle kunna få fossilfria flygtransporter till år 2045.

Projektet ska samla den kunskap och kompetens som finns idag inom olika projekt och utspridda över de olika aktörerna i värdekedjan. Syftet med projektet är att skapa en nationell färdplan för hur Sverige skulle kunna få fossilfria flygtransporter år 2045, samt bli en globalt ledande bioflygbränsleregion, vilket skulle kunna ge ökad sysselsättning, industriell utveckling och ekonomisk tillväxt.

Projektet kompletterar Innovationsklustret Fossilfria flygtransporter 2045.

Projektets syfte är att processleda och samordna värdekedjans aktörer från skogen till vingen för att klara omställningen till fossilfrihet inom flyget och svara upp och utveckla de framtagna visionerna gällande flyget av både regering och flygbranschen.

Det sammanfattade effektmålet för projektet är att skapa en nationell färdplan för att säkerställa att Sverige år 2045 har fossilfria flygtransporter, samt är en globalt ledande bioflygbränsleregion, vilket ger ökad sysselsättning, industriell utveckling och ekonomisk tillväxt.

Specifika målsättningar för projektet är:

  • En gemensam framtids- och omvärldsanalys där aktörer längs med hela värdekedjan gemensamt identifierat både hinder och möjligheter.
  • En gemensam färdplan för omställning till fossilfria flygtransporter.
  • Skapa förutsättningar för kommersialisering av bioflygbränsle genom att ta fram:
    • syntes som kvantifierar råvarubehov, produktionspotential, kostnader, CO2, etc. för relevanta bioflygbränsle-värdekedjor.
    • syntes som kvantifierar efterfrågan vad gäller mervärde och betalningsvilja för bioflygbränsle, samt samfinansieringsmodeller.

Sammanfattning

Projektnamn

Hållbara flygtransporter

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektägare och utförare

Projektstart

Varaktighet

20201231

Total budget

11 294 000 kr

Partner

Swedavia, SAS

Finansiärer

Energimyndigheten

Maria Fiskerud

Kontaktperson

Maria Fiskerud

Senior Projektledare

+46 10 516 60 77
maria.fiskerud@ri.se

Läs mer om Maria