Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Hållbar integrerad renovering av befintlig bebyggelse

SIRen Sustainable Integrated Renovation

SIRen, Sustainable Integrated Renovation, en oberoende stark transdisciplinär forskningsmiljö, med finansiering på 23 miljoner från Formas 2014 – 2018, som leds av Lunds universitet/RISE genom Kristina Mjörnell. SIRen består av forskare inom teknik, arkitektur och samhällsvetenskap. Till nätverket finns ett stort antal företag och organisationer.

Syfte och mål

Den starka forskningsmiljön SIRen fokuserar på komplexa frågeställningar kopplade till allt från renovering av enskilda befintliga byggnader till uppgradering av hela områden. Forskningen syftar till att samla befintlig och bygga ny kunskap för att förändra renoveringsmetoder och processer till att bli mer hållbara och därmed stärka den svenska konkurrenskraften för renovering såväl i praktiken som i forskning och utveckling både nationellt och internationellt.

Utmaning

Utmaningen handlar exempelvis om hur branschen ska hantera samhällsutmaningar såsom klimatförändringar, förändrad demografi, ökad segregation och samtidigt bidra till ökat inflytande i renoveringsprocessen och hur detta ska rymmas inom de ekonomiska ramar som fastighetsbolagen har. Inom forskningsmiljön gör vi ansatsen att integrera tekniska, miljömässiga, ekonomiska, arkitektoniska och kulturella aspekter vid renovering med utgångspunkt i den sociala dimensionen.

Lösning

Metoder och processer utvecklas som tar hänsyn till samtliga aspekter och som bygger på deltagande och engagemang från många aktörer och intressenter.

Effekt

Effekten är att alla hållbarhetsaspekter beaktas vid renovering av befintlig bebyggelse. Den starka forskningsmiljön för hållbar integrerad renovering, SIRen, bygger på tvärvetenskaplig samverkan mellan forskare på universitet, högskolor och institut, aktörer inom bygg och fastighetsbranschen samt berörda myndigheter.


Sammanfattning

Projektnamn

SIRen

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator/deltagare

Projektstart

Varaktighet

5 år

Total budget

23 Mkr från Formas + ca 20 Mkr i medfinansiering

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Kristina Mjörnell

Kontaktperson

Kristina Mjörnell

Affärs- och innovationsområdeschef

+46 10 516 57 45
kristina.mjornell@ri.se

Läs mer om Kristina