Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
WalkingpastArma
Foto: Autonomous Mobility

Shared Shuttle Services (S3)

Projektet S3 - Shared Shuttle Services testar delade autonoma elektriska minibussar på Lindholmen och Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg för att demonstrera en av lösningarna på trafikutmaningarna i våra allt mer förtätade städer och visa hur nya mobilitetslösningar kan stärka en hållbar stadsutveckling. Initiativet är en del av Drive Swedens p

En utmaning för många städer är att förtäta stadsbilden och samtidigt behålla eller öka livskvalitet och möta invånarnas behov att förflytta sig. En av de största utmaningarna är kopplat till parkeringsplatser, som idag täcker stora delar av staden som skulle kunna användas för boenden och andra tjänster. Att etablera parkeringar vid nyproduktion av fastigheter är dessutom dyrt och är en barriär för utbyggnad av staden. Flertalet studier pekar också på att parkering på flera sätt hindrar utvecklingen av mer hållbara sätt att transportera sig, som till exempel cykelinfrastrukturprojekt och satsningar på förbättrad lokaltrafik.

För att möta dessa utmaningar kommer S3 projektet pröva delade autonoma minibussar för att demonstrera hur transportlösningar, finansierade av utvecklingsföretag, kan stimulera och stödja en förtätning av staden.

S3 är det andra projektet för att testa självkörande skyttlar i Sverige, och har en unik ansats för att utforma tjänsterna tillsammans med fastighets- och stadsutvecklare. Projektet kommer bygga kompetens i denna gruppen och utveckla information och verktyg för att kunna inkludera denna nya form av mobilitetstjänster i stadsplanering och fastighetsutveckling.

Sammanfattning

Projektnamn

S3

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2019-12-31

Total budget

12,5 MSEK

Partner

Holo, Chalmers, Chalmersfastigheter, Ericsson, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborgs Stads Parkering AB, Härryda Kommun, Karlastaden Utvecklings AB, Stadsbyggnadskontoret Göteborg, Sunfleet, Trafikkontoret Göteborgs Stad, Volvo Cars, Västtrafik, Älvstranden Utveckling AB

Finansiärer

Projektet S3, Shared Shuttle Services, är en del av regeringens samverkansprogram ”Nästa generations resor och transporter”, det finansieras till delar av Vinnova genom Drive Sweden

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen