Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Rör

Sekundärsystem dynamiskt tryck

Projektet syftar till att möjliggöra karaktärisering av dynamiska tryckgivare i ett kontinuerligt frekvensområde från statiskt tryck till hundratals kilohertz genom att överbrygga frekvensgapet mellan statiska trycknormaler och stötrör.

Grönt område placerar sekundärsystemet i förhållande till andra normaler i tryck-frekvensplanet. Alla gränser är högst ungefärliga.

I nuläget upprätthålls spårbarhet till SI enheten pascal genom statiska tryckmätningar. Huvuddelen an de mätningar som utförs i industrin, sjukvården och övriga samhället sker dock under dynamiska förhållanden. D.v.s. förhållanden där trycket ändras över tid. För att kunna verifiera att ett mätinstrument kan hantera den rådande förändringstakten med tillräcklig noggrannhet krävs att instrumentet även kalibreras dynamiskt. 

Genom medverkan i tidigare projekt är riksmätplatsen för tryck och vakuum på RISE i internationell framkant i utvecklandet av spårbara dynamiska tryckmätningar i gasfas. RISE tidigare arbeten har skett med utgångspunkt i det stötrör som finns som resurs i laboratoriet. Stötröret är dock begränsat nedåt både i de tryck och de frekvensinnehåll som kan genereras.

Detta projekt syftar till att utveckla ett sekundärsystem som kan generera dynamiska tryck som överlappar med statiska trycknormaler och med stötröret både i trycknivåer och i frekvensinnehåll. På detta sett kommer dynamiska tryckgivare att kunna karaktäriseras även i detta område. Spårbarheten hämtas genom en referensgivare som både kalibreras statiskt och karaktäriseras med stötröret.   

På längre sikt kan sekundärsystemet även komma att överbrygga amplitudgapet mellan akustiska tryck och de tryck som genereras med stötrör. Sekundärsystemet kommer även utgöra en viktig resurs i framtida forskningsprojekt som exempelvis kan komma att syfta till att ta fram trycknormaler som baseras på optiska mätningar av tryckmediets kvanttillstånd.  

Sammanfattning

Projektnamn

Sekundärsystem dynamiskt tryck

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

660 000 SEK

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Kontaktperson

Eynas Amer

Senior forskare

+46 10 516 62 80

Läs mer om Eynas

Kontakta Eynas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Gustav Jönsson

Kontaktperson

Gustav Jönsson

Forskare

+46 10 516 51 53

Läs mer om Gustav

Kontakta Gustav
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.