Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bildelar
Foto: Ingemar Tigerberg

SE:Kond2Life - ekosystem för återanvändning av fordonskomponenter

Bilanvändning och formen för bilägande är på väg att förändras. I framtiden väntas färre äga sina bilar och fler kommer att köpa transporttjänster. Fordon kommer därmed att rulla betydligt längre körsträckor, samtidigt som slitaget på olika komponenter i bilen ökar i och med ökat antal brukare. Denna förändring ställer därför nya krav på fordon.

För att kunna bevara fordonens funktionsvärde över tid till största miljönytta och lönsamhet krävs därför ändamålsenlig komponentdesign, effektiva metoder för löpande underhåll och återtillverkning i industriell skala.

Inom SE:Kond2Life har fordonsindustrin samarbetat för att skala upp återtillverkning och skapat nya insikter om resursutnyttjande och affärsmöjligheter genom resultat kopplat till miljöbedömning, potential kring sensoranvändning, oförstörande provning, och tjänstefiering. Projektets miljöbedömning indikerar en tydlig miljönytta med återtillverkade komponenter.

Projektet resulterade i många olika aktiviteter och leverabler, vilka finns tillgängliga att läsa mer om.

Projektet är också med på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 100-lista 2023 på temat: Återtillverkning - stor potential för uppskaling och väsentlig miljönytta. Läs mer här.

Klicka på Play-knappen i bilden för att starta filmen.

1. Ekosystem för återanvändning av fordonskomponenter

Filmen demonstrerar återtillverkning idag samt ger inblick i metoder för analys av effektiva återtillverkningsprocesser och framtidens arbete med elbilar och återtillverkning. Filmen ger också en introduktion till projektet.

Klicka på Play-knappen i bilden för att starta filmen.

2. Oförstörande provning av bildelar

Filmen demonstrerar tester av metoder för oförstörande provning kopplat till återtillverkning av fordonskomponenter.

 

Klicka på Play-knappen i bilden för att starta filmen.

3. Sensordata för återtillverkning av bildelar

Fokus i filmen är att demonstrera arbete relaterat till sensordata kopplat till komponenter i fordonsindustrin och om framtida möjligheter där insamlad sensordata från hela fordonets livscykel tillsammans med analysmodeller kan bidra till en mer effektiv och bättre återtillverkning av fordonskomponenter.

Intresserad av projektets aktiviteter och slutsatser? Läs mer här

Sammanfattning

Projektnamn

SE:Kond2Life

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare, forskningspartner

Projektstart

Varaktighet

30 månader

Partner

RISE Research Institutes of Sweden, Linköpings universitet, Swerim, ECRIS, Jönköpings bildemontering, Volvo Cars, Prestando Holding, Borgstena, Havd Group, Bos NDT Solutions

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Hanna Linden

Kontaktperson

Hanna Linden

tf Affärs-och innovationsområdeschef

+46 10 228 46 75

Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.