Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bildelar
Foto: Ingemar Tigerberg

SE:Kond2Life - ekosystem för återanvändning av fordonskomponenter

Bilanvändning och formen för bilägande är på väg att förändras. I framtiden väntas färre äga sina bilar och fler kommer att köpa transporttjänster. Fordon kommer därmed att rulla betydligt längre körsträckor, samtidigt som slitaget på olika komponenter i bilen ökar i och med ökat antal brukare. Denna förändring ställer därför nya krav på fordon.

För att kunna bevara fordonens funktionsvärde över tid till största miljönytta och lönsamhet krävs därför ändamålsenlig komponentdesign, effektiva metoder för löpande underhåll och återtillverkning i industriell skala.

Inom projektet SE:Kond2Life vill vi skala upp och praktiskt visa hur ekosystem för cirkulära värdekedjor kan möjliggöras, ihop med affärslogik för hållbar återanvändning av fordonskomponenter över multipla livscykler. Detta konkretiseras med demonstratorer som beaktar nuvarande och framtida förutsättningar och som utformas med hjälp av en aktörskonstellation av nyckelaktörer som representerar vitala delar av den cirkulära ekonomin.

På så sätt vill projektet skapa nya effektiva sätt för lönsamt underhåll och resurseffektiva multipla komponentlivscykler. För svensk industri öppnar detta möjligheter att positionera sig både strategiskt och praktiskt när världens fordonsindustri lämnar nuvarande linjära affärsmodeller och går mot nya affärsmodeller baserade på tjänstefiering och delningsekonomi.

Klicka på Play-knappen i bilden för att starta filmen.

1. Ekosystem för återanvändning av fordonskomponenter

Filmen demonstrerar återtillverkning idag samt ger inblick i metoder för analys av effektiva återtillverkningsprocesser och framtidens arbete med elbilar och återtillverkning. Filmen ger också en introduktion till projektet.

Klicka på Play-knappen i bilden för att starta filmen.

2. Oförstörande provning av bildelar

Filmen demonstrerar tester av metoder för oförstörande provning kopplat till återtillverkning av fordonskomponenter.

 

Klicka på Play-knappen i bilden för att starta filmen.

3. Sensordata för återtillverkning av bildelar

Fokus i filmen är att demonstrera arbete relaterat till sensordata kopplat till komponenter i fordonsindustrin och om framtida möjligheter där insamlad sensordata från hela fordonets livscykel tillsammans med analysmodeller kan bidra till en mer effektiv och bättre återtillverkning av fordonskomponenter.

Intresserad av projektets aktiviteter och slutsatser? Läs mer här

Sammanfattning

Projektnamn

SE:Kond2Life

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare, forskningspartner

Projektstart

Varaktighet

30 månader

Partner

RISE Research Institutes of Sweden, Linköpings universitet, Swerim, ECRIS, Jönköpings bildemontering, Volvo Cars, Prestando Holding, Borgstena, Havd Group, Bos NDT Solutions

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Hanna Linden

Kontaktperson

Hanna Linden

Senior forskare

+46 10 228 46 75

Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.