Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

SE:Kond2Life - ekosystem för återanvändning av fordonskomponenter

Bilanvändning och formen för bilägande är på väg att förändras. I framtiden väntas färre äga sina bilar och fler kommer att köpa transporttjänster. Fordon kommer därmed att rulla betydligt längre körsträckor, samtidigt som slitaget på olika komponenter i bilen ökar i och med ökat antal brukare. Denna förändring ställer därför nya krav på fordon.

För att kunna bevara fordonens funktionsvärde över tid till största miljönytta och lönsamhet krävs därför ändamålsenlig komponentdesign, effektiva metoder för löpande underhåll och återtillverkning i industriell skala.

Inom projektet SE:Kond2Life vill vi skala upp och praktiskt visa hur ekosystem för cirkulära värdekedjor kan möjliggöras, ihop med affärslogik för hållbar återanvändning av fordonskomponenter över multipla livscykler. Detta konkretiseras med demonstratorer som beaktar nuvarande och framtida förutsättningar och som utformas med hjälp av en aktörskonstellation av nyckelaktörer som representerar vitala delar av den cirkulära ekonomin.

På så sätt vill projektet skapa nya effektiva sätt för lönsamt underhåll och resurseffektiva multipla komponentlivscykler. För svensk industri öppnar detta möjligheter att positionera sig både strategiskt och praktiskt när världens fordonsindustri lämnar nuvarande linjära affärsmodeller och går mot nya affärsmodeller baserade på tjänstefiering och delningsekonomi.

Relaterade dokument

Sammanfattning

Projektnamn

SE:Kond2Life

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare, forskningspartner

Projektstart

Varaktighet

30 månader

Partner

RISE Research Institutes of Sweden, Linköpings universitet, Swerim, ECRIS, Jönköpings bildemontering, Volvo Cars, Prestando Holding, FKG, Bos NDT Solutions

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Hanna Linden

Kontaktperson

Hanna Linden

Forskare

Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.