Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Scania Brand Electric

El-­ och elhybriddrift hos lastbilar kan leda till positiva effekter på driftsekonomi och miljöpåverkan. Utvecklingen kan även bidra till en tystare drivlina, vilket öppnar upp möjligheter till behagligare förarmiljöer och trafikmiljöer. Samtidigt som eldrift skapar nya möjligheter medför det nya designutmaningar.

Samtidigt som eldrift skapar nya möjligheter medför det nya designutmaningar. I april 2014 beslutade EU-­‐parlamentet att senast 1 juli 2019 ska nya typer av el-­ och elhybridfordon ska vara utrustade med ett system som genererar ett externt varningsljud. Hur ska fordonen låta för att möta de krav som redan formulerats och diskuteras just nu samtidigt som ljudet förstärker Scanias varumärke?  

Vad gäller det interna ljudet i hytten kan eldriften bidra till en mer ergonomisk ljudmiljö. Men hur bör det egentligen låta för att det ska vara behagligt samtidigt som det ”låter Scania” och ger föraren en god återkoppling under körningen? Den här förstudien har avsett att utforma ett internt och ett externt ljud för en framtida eldriven Scania lastbil. I båda fallen har målljud tagits fram, vilket innebär att de kan fungera som mål inför framtida konstruktion.

I projektet har även ett visuellt gränssnittkoncept för extern kommunikation tagits fram som sätter det externa driftljudet i ett multimodalt sammanhang. Projektet har begränsats till körning med ren eldrift i stadsmiljö. Förstudien genomförs som ett första steg i arbetet att utforma optimala driftljud för Scania lastbilar med el-­ och elhybriddrift. De designade ljuden och utvärderingen kommer kunna ligga till grund för fortsatta forskningsstudier inom området. 

Sammanfattning

Projektnamn

SABRE

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2016-05-20

Partner

Scania

Projektmedlemmar

Anna Sirkka

Kontaktperson

Anna Sirkka

Marknadschef

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.