Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Samverkan kring energigrödor, slam och aska i kretslopp

Idén med det här samverkansprojektet är att utveckla och tillämpa en modell i full skala där energigrödor och rötat avloppsslam och aska ingår i ett kretslopp. I arbetet ingår att etablera en energigrödeodling, där nytta och konsekvenser ur alla parters perspektiv ska utvärderas.

Euorpeiska Jordbruksfonden

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att skapa förutsättningar för energigrödor som rörflen och salix samt restprodukter från lantbruket, att ingå i kretslopp som ger en lönsam produktion genom direkt gödsling med rötat slam och genom sameldning av biomassa och slam och återvinning av fosforrik aska. Projektets delmål är:

  • Att – i samarbete med lantbruket – etablera en energigrödeodling motsvarande ca 25 ha i närheten av Borås Energi & Miljö.
  • Att gödsla energiodlingen med kontrollerat och dokumenterat rötat slam från avloppsverket, skörda och leverera bränsle till kraftvärmepannan i Borås.
  • Att återvinna fosfor ur slam genom att förbränna slam tillsammans med energigrödor/restprodukter (halm) och därefter återcirkulera kontrollerad aska till närliggande åker och skogsmark.
  • Att undersöka förutsättningarna för en utveckling av befintliga odlingar av energigrödor i Boråsområdet.
  • Att kommunicera resultaten till lantbrukare, kommuner, energibolag och branschorganisationer för att nå relevanta intressenter.

Utmaning

Att sammanföra kunskap från flera områden i kunskapskedjan och visar på nyttan och att lönsamhet kan uppnås för alla parter (lantbruket, energibolagen och kommunerna).

Lösning

I arbetet ingår att etablera en energigrödeodling, där nytta och konsekvenser ur alla parters perspektiv ska utvärderas. Odlingen kommer att gödslas med slam och aska från Borås Energi & Miljö som ska ersätta handelsgödsel i så stor omfattning som möjligt. Råvaran ska skördas och levereras som bränsle till kraftvärmeverket i Borås.

Effekt

Genom att visa på nyttan i innovationssystemet för alla parter (lantbrukarna, energiproducenter och kommuner) förväntas projektet kunna bidra till att fler lantbrukare kan leverera biomassa till städernas värmeverk och samtidigt få tillgång till billigare växtnäring.

Sammanfattning

Projektnamn

Biomassa och Slam

Status

Avslutat

Region

Region Värmland, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

RISE roll i projektet, projektledare /koordinator/deltagare

Projektstart

Varaktighet

2020-06-26

Partner

www.borasenergimiljo.se, www.ltu.se

Finansiärer

www.jordbruksverket.se, www.borasenergimiljo.se

Projektets webbplats

Kontaktperson

Susanne Paulrud

Senior forskare

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.