Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Elledningar

Samverkan kring elektrifieringsmöjligheter i en attraktiv region

Övergången till fossiloberoende och elektrifieringen av industri- och transportsektorn innebär stora utmaningar för Västra Götalandsregionen. Genom att ta fram faktaunderlag och samarbeta med olika aktörer strävar projektet efter att adressera utmaningarna kopplade till regionens elektrifiering.

Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi 2021-2030 understryker behovet av en övergång till fossiloberoende, med Kraftsamling Elektrifiering som en av de centrala prioriteringarna. Genom att använda elektricitet som energibärare vi minska klimatpåverkande utsläpp samtidigt som regionens konkurrenskraft kan bibehållas. Men när många branscher samtidigt går mot en ökad elektrifiering leder det till utmaningar med kapaciteten i elsystemet vilket begränsar omställningstakten. Samtidigt producerar regionen mindre än en tredjedel av den el som används idag. En förstärkning av elnätet och en stor utbyggnad av förnybar elproduktion innebär utmaningar med tillståndsprocesser, som ofta är krångliga och tar lång tid.

För att möta utmaningarna behövs koordinering och övergripande insatser. I detta projekt, som utförs i nära samverkan med Västra Götalandsregionen, ingår kartläggning av elbehov, elproduktion och elnätskapacitet, samordning av insatser för att använda elnätet effektivt, och kunskapshöjande insatser för olika målgrupper. Projektet kommer att identifiera och stötta insatser för att implementera åtgärder i väntan på elnätsförstärkning. Målet är att skapa samverkan och utbyte för att främja och påskynda en hållbar energiomställning i regionen.

Bygger på tidigare satsningar

Projektet bygger vidare på tidigare satsningar inom Kraftsamling Elektrifiering. Projektet ska ta fram en uppdaterad sammanställning av regionens framtida behov av el och möjlig elproduktion samt arbeta för en ökad samsyn och förståelse hos relevanta aktörer kring hur vi kan hantera utmaningarna och påskynda elektrifieringen.

Sammanfattning

Projektnamn

SELMA

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare och utförare

Projektstart

Varaktighet

2026-08-31

Total budget

10 miljoner

Finansiärer

Västra Götalandsregionen

Projektmedlemmar

Maria Edvall

Kontaktperson

Maria Edvall

Enhetschef

+46 70 264 28 16

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.