Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
SAMLA

SAMLA – SAMutveckling för Livsmedelsbranschens Acceleration

Med väl utvecklad infrastruktur för innovation kan Sverige visa vägen till framtidens livsmedelssystem! I SAMLA förenas, förstärks & kompletteras de innovationsstödjande verksamheter som finns regionalt och nationellt. Så ges livsmedelsföretag i hela landet bra förutsättningar att skapa hållbara och konkurrenskraftiga produkter, tjänster & företag.

Syfte och mål

SAMLAs syfte är att kraftsamla mellan regioner och innovationsstödjande (regionala och nationella) aktörer för att ge livsmedelsföretag i hela landet enklare tillgång till den kunskap, kompetens och infrastruktur de behöver för att skapa innovativa, hållbara och konkurrenskraftiga produkter, tjänster och företag.

Utmaning

Så mycket bra saker görs för att stötta livsmedelsföretagens utveckling och innovationskraft, men de görs ofta i en regional kontext där man riskerar att uppfinna hjulet om och om igen. I SAMLA utvecklar vi en nod av innovationsstöd för livsmedelsbranschen, där vi resursoptimerar, samverkar och samutvecklar bättre verktyg för hållbar utveckling i livsmedelsföretag. Med samlad kompetens kan vi bättre bidra till större kunskap hos ansvariga verk och myndigheter vilket, i sin tur, kan bidra till bättre framtida lösningar av livsmedelssystemets komplexa utmaningar.

Lösning

Samlad, synlig- och tillgängliggjord kunskap, kompetens och infrastruktur som stöttar utvecklingen av ett innovativt livsmedelssystem i Sverige. Tillsammans utvecklar vi en blomstrande näring och löser centrala samhällsutmaningar.

Effekt

Livsmedel är ett erkänt svenskt styrkeområde och Sverige visar vägen till framtidens livsmedelssystem. Med det bidrar vi till en rad av de globala hållbarhetsmålen, bl a mål 9; Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 12; Hållbar konsumtion och produktion.

Historik

SAMLA startade 2017 som en förstudie finansierad inom ramen för den nationella regionalutvecklingsfonden med medfinansiering av Region Värmland, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Initialt fokuserade projektet på att samutveckling mellan Livsmedelsakademin, Netport Science Park, CLUK, Nifa och RISE. Tillväxtverket förlängde sedan projektet under 2019-2021 och fler aktörer anslöt till SAMLA; Gotland Grönt Centrum, Hallands matgille, Matlust, Lokalproducerat i Väst, Livsmedelsacceleratorn, Dalarna Science Park, Vreta Kluster, Matvärden, Innovations Skåne, Livsmedelsutveckling Sydost och Innovation Skåne.  Medfinansiering kom från Region Gotland/Länsstyrelsen Gotland, Region Halland, Länsstyrelsen Stockholm, Region Östergötland, Region Gävleborg, Region Kalmar, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Skåne och Länsstyrelsen i Dalarna. Nuvarande aktörer och finansiärer ser ni i faktarutan till höger.

SAMLA löpande utvärdering 2017-2020

Sammanfattning

Projektnamn

SAMLA Sverige

Status

Pågående

RISE roll i projektet

RISE är värd för och leder projektet

Projektstart

Varaktighet

2024

Partner

Livsmedelsacceleratorn, Innovation Skåne, Hallands Matgille, NIFA, Livsmedelsutveckling Sydost, Dalarna Science Park, Gotland Grönt Centrum, MatVärden, MatLust, Torsta, Lokalproducerat i Väst, Nära mat, SMAKA på Västmanland, Vreta kluster, Hushållningssällskapet Västernorrland

Finansiärer

Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Kalmar län, Region Halland, Länsstyrelsen Dalarna, Torsta AB

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Annika Kihlstedt

Kontaktperson

Annika Kihlstedt

Projektledare

+46 10 228 45 41

Läs mer om Annika

Kontakta Annika
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.