Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
SAMLA

SAMLA – SAMutveckling för Livsmedelsbranschens Acceleration

Med väl utvecklad infrastruktur för innovation kan Sverige visa vägen till framtidens livsmedelssystem! I SAMLA förenas, förstärks & kompletteras de innovationsstödjande verksamheter som finns regionalt och nationellt. Så ges livsmedelsföretag i hela landet bra förutsättningar att skapa hållbara och konkurrenskraftiga produkter, tjänster & företag.

Syfte och mål

SAMLAs syfte är att kraftsamla mellan regioner och innovationsstödjande (regionala och nationella) aktörer för att ge livsmedelsföretag i hela landet enklare tillgång till den kunskap, kompetens och infrastruktur de behöver för att skapa innovativa, hållbara och konkurrenskraftiga produkter, tjänster och företag.

Utmaning

Så mycket bra saker görs för att stötta livsmedelsföretagens utveckling och innovationskraft, men de görs ofta i en regional kontext där man riskerar att uppfinna hjulet om och om igen. I SAMLA utvecklar vi en nod av innovationsstöd för livsmedelsbranschen, där vi resursoptimerar, samverkar och samutvecklar bättre verktyg för hållbar utveckling i livsmedelsföretag. Med samlad kompetens kan vi bättre bidra till större kunskap hos ansvariga verk och myndigheter vilket, i sin tur, kan bidra till bättre framtida lösningar av livsmedelssystemets komplexa utmaningar.

Lösning

Samlad, synlig- och tillgängliggjord kunskap, kompetens och infrastruktur som stöttar utvecklingen av ett innovativt livsmedelssystem i Sverige. Tillsammans utvecklar vi en blomstrande näring och löser centrala samhällsutmaningar.

Effekt

Livsmedel är ett erkänt svenskt styrkeområde och Sverige visar vägen till framtidens livsmedelssystem. Med det bidrar vi till en rad av de globala hållbarhetsmålen, bl a mål 9; Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 12; Hållbar konsumtion och produktion.

Sammanfattning

Projektnamn

SAMLA

Status

Pågående

RISE roll i projektet

RISE är värd för och leder projektet

Projektstart

Varaktighet

2017-2020 men förlängt till 2022

Partner

Livsmedelsacceleratorn, CLUK, Livsmedelsakademin, NIFA, SLU, LRF, Business Sweden, Livsmedelsföretagen, Hallands Matgille, Vreta kluster, Livsmedelsutveckling Sydost, Dalarna Science Park, Gotland Grönt Centrum, MatVärden, MatLust

Finansiärer

Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen, RISE Research Institutes of Sweden, Region Värmland, Region Stockholm, Region Gotland, Region Kalmar län, Region Halland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Östergötland, Region Skåne, Netport Science Park

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Annika Kihlstedt

Kontaktperson

Annika Kihlstedt

Projektledare

Läs mer om Annika

Kontakta Annika
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.