Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Samarbetsplattform för Cybersäkerhet i framtidens energisystem

I framtidens energisystem kommer bland annat solceller, energilager, elbilar, virtuella kraftverk och system för uppvärmning och kyla att vara uppkopplade. Detta kan göra dem sårbara för cyberattacker. I detta projekt analyserar vi hur cyberattacker mot uppkopplade enheter kan störa resten av energisystemet och samhället i övrigt.

I bilden syns komplexiteten i det energisystem som nu växer fram. Många av delarna berörs av cybersäkerhet.

Elkraftsystemet har en avgörande roll i energiomställningen, där samhället står inför en enorm elektrifiering av band annat transport- och industrisektorn. Därför behöver elnätet byggas ut och förstärkas.

Det elkraftsystem som nu växer fram innehåller mycket vind och solkraft; energikällor som är oplanerbara. Det ökar behovet av olika typer av balanskraft. Det diskuteras att man genom att göra förbrukningen mer flexibel ska kunna kompensera för en varierande produktion. Detta förutsätter fler uppkopplade enheter hos användarna, dvs privatpersoner och företag. Sådan uppkoppling är även driven av användarnas önskan att styra sina enheter.

Uppkopplade enheter utgör dock också ett hot. Genom cyberattacker kan dessa tas över och användas för att orsaka instabilitet i elkraftsystemet. Även distribuerad produktion och lagring hos användare kan användas för samma ändamål. Detta gör att cybersäkerheten hos dessa enheter är extremt viktig, samtidigt som även elnätet behöver ges nya skyddsmekanismer. De uppkopplade enheterna kan vara exempelvis stora energiförbrukare, energiproducenter och lager, och kan även omfatta virtuella kraftverk och energigemenskaper. 

Projektgruppen är tvärvetenskaplig med kompetenser inom energisystem, elkraftsystem, automation och cybersäkerhet. Gruppen arbetar i RISE:s Cyber Range.  

Vi är intresserade av samarbete med företag som erbjuder uppkopplade produkter och tjänster i energisystemet. 

Vi erbjuder systemanalyser, tester, utbildningar och workshops. Vi deltar gärna i projekt inom området som syftar till att stärka det framtida energisystemet.

Sammanfattning

Projektnamn

CiFE

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och deltagare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

2 000 000 kr

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
16.Fredliga och inkluderande samhällen

Kontakt

Kontakt för CiFE

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Kontakt för CiFE

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.