Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Säkra arbetsplatser vid ökad automation och robotisering

För att främst små och medelstora företag, SMF, ska kunna nå möjligheten med kollaborativa applikationer krävs bra standarder, bättre beställarkompetens samt ett strukturerat arbetsmiljöarbete och riskhantering i företagen. Projektet identifierar risker och utmaningar som finns med samverkande applikationer och ska ta fram en guide.

Bakgrund

Genom teknikens och automationens snabba utveckling finns nya möjligheter att skapa lösningar för flexibel och konkurrenskraftig industriell produktion. Speciellt relevant är ny teknik för så kallade kollaborativa applikationer. Vid en kollaborativ applikation utförs arbetsuppgifter genom en samverkan mellan människa och robot, som delar arbetsyta eller arbetsobjekt (att dela yta är vanligare). En kollaborativ lösning kan också vara en robot som på ett nytt sätt samverkar med en tillverkningsmaskin, där människor involveras t ex vid programmering, omställningar och underhåll. Det finns stora möjligheter med kollaborativa applikationer för ökad produktivitet och förbättrad ergonomi (1). Med robotisering förändras dock arbetssätt, uppgifter och arbetsinnehåll, där risker av delvis nytt slag kan uppstå. Det framhålls ofta att ergonomin förbättras, men högfrekventa manuella uppgifter kan kvarstå, där också tunga lyft kan inkluderas, trots att ambitionen varit att få bort dessa arbetsuppgifter. Med automatisering kan delvis obemannad produktion bli aktuell, vilket kan leda till att en operatör behöver bemanna flera maskiner.

De företag som är i fokus i detta projekt är företrädesvis små och medelstora tillverkande företag som önskar göra nyinvestering eller ominstallation av en automation- eller robotlösning. Andra viktiga aktörer är integratörer och robottillverkare.

Projektidé

Projektets syfte är att utgå från nulägesbilden i företag som står i behov av eller nyligen investerat i någon form av ny automation, och behandla företagens utmaningar genom att:

1. Identifiera och beskriva arbetsmiljöbrister och risker i samband med automation och robotisering (införande och drift) i kollaborativa tillämpningar i tillverkande företag.

2. Identifiera och specificera behov av målgruppsanpassade arbetssätt och verktyg för att kunna förebygga samt hantera arbetsmiljöbrister och risker.

Resultat

• En nulägesbeskrivning av identifierade behov, arbetssätt och risker

• Ett identifierat och beskrivet arbetssätt för effektiva riskanalyser vid kollaborativa tillämpningar

• En strukturerad strategi för kunskapsbehov, demonstratorer och tillämpning av säkerhet

• Initiativ till ansökningar för FoU och tillämpningar.

Sammanfattning

Projektnamn

Kollaborativ och säker arbetsmiljö

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare och deltagare

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Total budget

1 489 000 sek

Finansiärer

AFA Försäkring

Projektmedlemmar

Vill du veta mer om kollaborativa applikationer?

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Magnus Widfeldt

Kontaktperson

Magnus Widfeldt

Forskare

+46 70 780 60 17

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.