Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Säkerhetstestning av intelligenta uppkopplade fordon i mixade trafikmiljöer

ICV-SAFE är ett Sverige-Kina bilateralt projekt med fokus på att undersöka säkerhetsaspekterna av intelligenta anslutna fordon (ICV) i mixade trafikmiljöer. Projektet syftar till att dra nytta av den snabba utvecklingsmiljön i Kina för ICV riskanalys, riskreducering, samt testning och validering.

Intelligenta uppkopplade fordon (ICV) förväntas leda till stora socioekonomiska vinster. För ett säkert införande av sådana fordon krävs en grundlig säkerhetsutvärdering. Idag saknas dock metoder för en sådan utvärdering. Det mest lovande tillvägagångssättet anses vara en kombination av simulering och öppen vägtestning. Detta är i fokus för det planerade projektet som är en samverkan med ett kinesiskt konsortium. Projektet ämnar nyttja en avancerad storskalig öppen testplats i Shanghai för att identifiera högriskscenarier och utveckla riskbedömningsmetoder och åtgärder. Inom ramen för dessa scenarion kommer ett iterativt arbetssätt att tillämpas för att utforma, demonstrera och utvärdera säkerheten hos ICV på öppna vägar i blandad trafik. Det yttersta målet är att utveckla metoder som möjliggör en säkerhetsutvärdering på en global plan och som accelererar införandet av ICV. Projektet kommer att köras tillsammans med ett parallellt projekt i Kina som leds av Tongji Universitet med aktörer från akademi, institut och industri. 

Inom projektet tillhandahåller vi masteruppsatsmöjligheter relaterade till autonoma fordonssäkerhetsramverk, riktade säkerhetsanalyser på fordon, vägar, beteenden, interaktioner etc. Forskningsämnen sträcker sig från databaserad säkerhetsanalys, förklarlig artificiell intelligens, kooperativ körning, simulering t.ex. SUMO, Carla etc. Kontakta oss gärna.

Sammanfattning

Projektnamn

ICV-Safe

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

koordinator

Projektstart

Varaktighet

36 months

Total budget

8 400 000

Partner

Chalmers University of Technology, Alkit communications AB, WSP Sverige, Fellowbot AB

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Lei Chen

Kontaktperson

Lei Chen

Senior Researcher

Läs mer om Lei

Kontakta Lei
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.