Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Säker ammoniak ombord

Ammoniak som ett nytt och potentiellt klimatneutralt bränsle inom sjöfarten undersöks ur ett säkerhetsperspektiv

Ammoniak diskuteras som ett alternativt bränsle inom sjöfarten. Fördelen med ammoniak som bränsle är att det finns metoder för att producera "grön" ammoniak samt att det vid förbränning inte avges koldioxid. Ammoniak som fartygsbränsle kan således bidra till att minska sjöfartens utsläpp av växthusgaser. Men det finns även vissa risker med ammoniak. Ammoniak är starkt frätande och toxiskt som kan orsaka allvarliga skador vid förtäring, hud- eller ögonkontakt. Inandning av ammoniakgas kan orsaka permanenta skador på exempelvis lungor och andra slemhinnor.

Förstudiens syfte är att undersöka eventuella barriärer som omgärdar introduktionen av ammoniak som fartygsbränsle med fokus på tekniska och operativa säkerhetsaspekter.  Projektmålet är att fördjupa förståelsen för ammoniaks potential som fartygsbränsle ur ett säkerhetsperspektiv. Detta för att skapa grund för branschens översiktliga mål om att minska sjöfartens utsläpp av växthusgaser.

För att skapa relevans och en bred förankring i industrin genomförs förstudien tillsammans med en bred referensgrupp av relevanta aktörer inom branschen. Synpunkter från intressenter (t.ex. besättning, insatsenheter, fartygs- och drivlinstillverkare, fartygsoperatörer, klassificeringssällskap och statliga myndigheter) kommer att inkluderas i ett workshopformat.

Vid intresse för kommande workshops, kontakta koordinator för ytterligare information.

Sammanfattning

Projektnamn

SAMM - Säker Ammoniak ombord

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

475000

Partner

Transportstyrelsen, Svensk sjöfart, Energihamnen, Bureau Veritas, AFRY, Yara Marine Technologies

Finansiärer

Lighthouse

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
Anna Karlsson

Kontaktperson

Anna Karlsson

Brandingenjör

+46 10 516 69 73

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.