Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Verktig och mätutrustning

RMP-FoU Repeterbara stötar

Att mäta är att veta. Dynamiska tryck mäts i många processer: Exempelvis vid förbränning av kemiska och biologiska bränslen. Ändå är spårbar mätteknik, och därmed kännedomen om mätningens kvalitet, inte etablerad för dynamiska tryck. Projektet repeterbara stötar stärkate RISE experimentella förmåga för att etablera spårbara dynamiska tryckmätningar

Syfte och mål

Projektet syftade till att förbättra riksmätplatsens förmåga inom realisering av dynamiska tryck. Målet var att ge riksmätplatsens utrustning större frihetsgrader i realiserbara tryck samt bättre repeterbarhet i realiserad amplitud.

Utmaning

Inom mättekniken är möjligheten till spårbara mätningar med låg osäkerhet av snabbt varierande (dynamiska) tryck högt eftertraktad. Svårigheter består i att kunna realisera dynamiska tryck med känd och väldefinierad amplitud och fas. I nuläget saknas även accepterade internationella jämförelser som styrker förmågorna.

För att nå väldefinierade realisationer som är av högsta relevans i ett internationellt perspektiv måste precisionen hos riksmätplatsens utrustning förbättras.

Lösning

Detta projekt syftade till att utveckla nya komponenter som ökar repeterbarheten och minskar osäkerheterna i ingångsparametrar och därmed ger större kännedom om riksmätplatsens realiserade tryck.

Effekt

Efter projektet kunde svenskt riksmätplats leverera högkvalitativa dynamiska mätmöjligheter. Resultaten från projektet publicerade i den vetenskapliga tidskriften Sensors. I förlängningen leder detta till att spårbarhet inom dynamiska tryckmätningar kommer att kunna distribueras och därmed att noggrannare mätningar som exempelvis möjliggör effektivare användning av kemiska bränslen kommer kunna utföras.

Sammanfattning

Projektnamn

Repeterbara Stötar

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2019-2020

Total budget

490 000 SEK

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kontaktperson

Eynas Amer

Forskare

+46 10 516 62 80

Läs mer om Eynas

Kontakta Eynas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.