Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE Center för Cybersäkerhet

RISE Center för Cybersäkerhet har samlat all kompetens inom informations- och kommunikationssäkerhet och tagit fram ett RISE gemensamt erbjudande till partners bland industri och samhälle.

Syfte och mål

RISE Center för Cybersäkerhet har samlat all kompetens inom informations- och kommunikationssäkerhet och tagit fram ett RISE gemensamt erbjudande till partners bland industri och samhälle. Olika domäner har sina specifika begränsningar och krav på cybersäkerhet. Till exempel Mobilitetsområdet har sina säkerhetsutmaningar med den uppkopplade fordonet medan med Life Science-området har de säkerhetsutmaningar e-hälsa bidrar med.

Utmaning

De flesta svenska industrier, särskilt de inom kritisk infrastruktur (t.ex. elnät, VA-system, kommunikationssystem, transportsystem) är ständigt mottagliga för cyberattacker och behöver kontinuerligt säkra upp sin verksamhet. I synnerhet i dessa kritiska system, har en attack mot datasäkerheten också implikationer på annan säkerhet utöver de negativa effekterna på verksamheten. Detta ökar vikten ännu mer att samla kompetens gällande cybersäkerhet i RISE och i Sverige.

Lösning

RISE Center för Cybersäkerhet (SVI Cybersecurity):

·        Samlar all expertis och kompetens inom cybersäkerhet inom RISE

·        Är kontakten för Cypersäkerhet

·        Tar fram RISEs erbjudande för cybersäkerhet

·        Bygger ett RISE-nätverk inom Cybersecurity

Effekt

Genom att bygga RISE Center for Cybersecurity kan RISE bli en av de starkaste aktörerna inom cybersäkerhet i Sverige och även internationellt. Detta kommer att öppna en möjlighet för RISE att hjälpa industrin och den offentliga sektorn, och bli en starkare samtalspartner!

Erbjudande

 • Seminarier
 • Workshops
 • Talare
 • Projekt
  • Direkt uppdrag
  • Offentligt finansierade
 • Kurser
 • Förstudier
 • Omvärldsbevakning
 • Test & Demo
 • Komptensförstärkning
 • Projektkoordinering
 • Certifiering

Key Competence Areas

 • Säkerhetsteknologier
  • Molnsäkerhet
  • IoT-säkerhet
  • Datorsäkerhet
  • Kommunikationssäkerhet
  • Åtkomstkopntroll
 • Integritet (Privacy)
  • Regulativer
  • Policies
  • Bedömningar
 • Process & Organisation
  • Riskhantering
  • Incidenthantering
 • Mänskliga faktorer
  • Beteende
  • Säkerhetskultur

Sammanfattning

Projektnamn

RISE Center för Cybersäkerhet

Status

Pågående

RISE roll i projektet

SVI (Samverkansinitiativ)

Projektstart

Varaktighet

Tillsvidare

Total budget

750 000

Partner

RISE, All RISE

Finansiärer

AoI Digitalisering, AoI Mobilitet

FN:s globala hållbarhetsmål

16.Fredliga och inkluderande samhällen

Koordinator