Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Rening av näringsämnen i överskottsvatten i infrastrukturentreprenader

Forskningsprojektet ska identifiera och utvärdera lämpliga metoder för rening av lösta kväveföroreningar i länshållnings- och processvatten som kan appliceras under byggprocessen, något som i dagsläget saknas.

Hanteringen av kväverikt länshållnings- och processvatten på byggarbetsplatser är ett frekvent återkommande problem där otillräcklig hantering kan resultera i förseningar och betydande ekonomiska så väl som miljömässiga förluster inom stora infrastrukturprojekt. Idag saknas standardiserade tillvägagångssätt och metoder för kväverening hos Trafikverket och den svenska anläggningsbranschen i stort.

Forskningsprojektet ska identifiera och utvärdera lämpliga metoder för rening av lösta kväveföroreningar i länshållnings- och processvatten som kan appliceras under byggprocessen, något som i dagsläget saknas. Detta görs genom utförandet av en uttömmande litteraturstudie, med efterföljande laboratorieskalestudier för att utvärdera effektiviteten av upp till tre av de mest lovande teknikerna genom användandet av uppsamlat vatten från en aktiv byggarbetsplats. Vidare syftar projektet till att ta fram rekommendationer på reningstekniker som kan utvärderas på pilotskala. Resultaten från projektet ska på sikt bidra till att Trafikverket kan behandla sitt eget länshållnings- och processvatten innehållande näringsämnen.

Sammanfattning

Projektnamn

Kväverening infrastrukturentreprenader

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

18 månader

Finansiärer

Trafikverket

Projektmedlemmar

Kontaktperson

Solveig Johannesdottir

Projektledare

Läs mer om Solveig

Kontakta Solveig
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.