Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Produkter från kemisk återvinning av textil

RE:MIX III: Kemisk återvinning av blandade syntetiska textilier

Varje år kastar svensken i genomsnitt 7,5 kilo textil i hushållssoporna, som sedan eldas upp. Värdet av 80 000 ton textil går därmed bokstavligen upp i rök varje år. I projektet Re:MIX III ska RISE, tillsammans med COWI gemensamt utveckla en ny metod för att ta vara på denna resurs.

Syfte och mål

  • Att optimera en metod för att separera och återvinna syntetisk blandtextil med speciellt fokus på blandningar av polyester, elastan och nylon
  • Att utforska möjliga förbehandlingar som behöver göras på textilen för en lyckad separation till högvärdiga produkter
  • Att utvärdera en uppskalning av metoden för separation och eventuell förbehandling till en industriell process

Utmaning

Textilt avfall är en stor och komplex avfallsström som i nuläget har en väldigt låg återvinningsgrad och i stället hamnar på en soptipp eller i en förbränningsugn. De få tillgängliga återvinningsmetoderna fungerar extra dåligt för textilier från blandmaterial, där flera typer av textilfibrer återfinns i samma plagg. Några produktkategorier av textiler som innehåller sådana blandningar och är notoriskt svåra att återvinna är badkläder, sportkläder, underkläder och strumpbyxor. Dessa produktkategorier upplevs även som intima och är därmed mindre attraktiva för återbruk, vilket annars är det mest effektiva sättet att behålla värdet på textil.

Lösning

Genom kemisk återvinning av syntetisk textil kan textilfibrerna brytas ner till sina beståndsdelar. Dessa små molekyler kan sedan användas som råvara för att göra nya textilfibrer eller kemikalier och därmed ersätta råvara producerad från olja. Smart design av återvinningsmetoden tillåter även separation av de olika nedbrytningsprodukterna från fiberblandningar, så att de kan tas tillvara.

Effekt

Genom utveckling av nya kemiska återvinningsmetoder kan de fossila kolatomerna i syntetisk textil stanna i kretsloppet och fortsätta användas i nya material. Detta minskar användningen av olja för att producera nya material samtidigt som det minskar sopberget och utsläppen av koldioxid från förbränning av textilt avfall.

Övergripande slutrapportering

Sammanfattning

Projektnamn

RE:MIX III Kemisk återvinning av textil

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Partner

COWI Division Industri i Sverige

Finansiärer

COWIfonden

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Cecilia Mattsson

Kontaktperson

Cecilia Mattsson

Forskare

+46 10 228 49 36

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.