Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
vindkraft digitalisering

Rekovind2 - Digitalisering av vindturbinblads strömmar

Rekovind2 projekt fokuserar på digitalisering av vindturbinblads strömmar inför återanvändning och återvinning. Detta är av yttersta vikt för att möjliggöra nya mer cirkulära tekniska lösningar som kan ersätta dagens icke hållbara återvinning dvs deponi och förbränning av vindturbinblad.

Utmaningen är här nu - vi står inför en helt ny ström av komplext kompositavfall från uttjänta glasfiberkomposit (GFRP) vindturbinblad. Eftersom installation av vindturbiner tog fart under 1990- och 2000-talet och den beräknade livslängden var 20-25 år, är behovet av lösningar för hantering av nedmonterade blad akut. I Sverige förväntas ca 1000-blad att behöva tas ur bruk mellan 2020-2025. Dagens lösning, beroende på geografisk nedtagning, domineras av förbränning och deponi men även cirkulära lösningar som renovering och andrahandsmarknad förekommer. Inget helhetssystem existerar idag för att kunna ta vara på värdet som finns kvar i dessa uttjänta blad.

End of Life (EoL) vindturbinblad kan vara en framtida resurs för cirkulär återanvändning av blad i form av konstruktionsmaterial inom exempelvis byggnadssektorn. För att möjliggöra detta måste Sveriges blad kartläggas och digitaliseras för att optimera återvinning eller återanvändningskoncept av EoL bladen.

Rekovind2 projekt fokuserar på att bygga upp kunskap och kompetens inom Sverige för att kunna hantera avfallsströmmar av EoL vindturbinblad som en framtida cirkulär materialresurs.
Två grundläggande forskningsfrågor kommer att studeras:

  1. Att öka kunskapen om befintliga installerade blad i Sverige via kartläggning och digitalisering. Då bladen kan vara en framtida resurs för byggnadsmaterial behövs mer detaljerad information för att stimulera nya affärsmöjligheter inom återanvändning av uttjänta blad.
  2. Öka kunskap om återvinning av blad genom att genomföra en jämförelse mellan tre olika återvinningstekniker (solvolys, pyrolys och mekanisk återvinning) på samma utgångsmaterial dvs EoL blad.

Detta kommer bidra med en mer hållbar och resurseffektiv vindkraft i samspelmed vårt samhälle. Vår vision är att möjliggöra lönsamma cirkulära affärsmodeller inom vindkraftsbranschen genom ökad kunskap om återvinning och återanvändning av EoL vindturbinblad. Genom att stimulera kunskapsöverföring, initiera till industriella symbiosnätverk i denna nya värdekedja av EoL vindturbinblad.

Sammanfattning

Projektnamn

Rekovind2

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

1.2 MSEK

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Cecilia Mattsson

Kontaktperson

Cecilia Mattsson

Forskare

+46 10 228 49 36

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Alann André

Kontaktperson

Alann André

Senior forskare

+46 10 228 49 74

Läs mer om Alann

Kontakta Alann
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.