Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Mot nya fiberbaserade förpackningar och återanvändningsprogram

Reduce, Reuse, Rethink Packaging

Det övergripande målet med detta projekt är att ta itu med engångsplastavfall i livsmedelsförpackningarna genom att skala upp fiberbaserade förpackningslösningar som kan ersätta plast och att lyfta barriärer för upptagandet av industriella förpacknings återbruksprogram.

Uppdraget

Detta Horizon Europe projekt syftar till att ta itu med utmaningen att revolutionera hållbara förpackningar i linje med Green Deals mål – koldioxidneutralitet till 2050 och ekonomiskt lönsamma, 100 % återanvändbara eller återvinningsbara förpackningar på EU-marknaden till 2030. Från 2022 till 2025 är de 24 partnernas mål att säkerställa ett snabbt och omfattande upptag av industriellt relevanta, tvärsektoriella, kostnadseffektiva innovativa teknologier som möjliggör omedelbar ersättning av komplexa flerskiktsplastförpackningar med högpresterande fiberbaserade förpackningar. Dessa innovationer kommer att användas parallellt med ekonomisk, industriell och miljömässig optimering av återanvändningsprogram som demonstrerats i stor skala.

Sammanfattning

Projektnamn

R3Pack

Status

Pågående

Region

Utanför Sverige

RISE roll i projektet

Huvud deltagare

Projektstart

Varaktighet

36 månader

Total budget

8,5 M€

Finansiärer

Horizon Europ

Projektets webbplats

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Anna Sjöstedt

Kontaktperson

Anna Sjöstedt

Forskare

+46 10 228 45 90

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.