Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
cirkuläritet i bygg- och avfallsbranschen
Foto: Danist Soh

Prototypande av digitala cirkulära affärsekosystem

För att accelerera cirkulär omställning och utnyttja digitaliseringens potential behöver organisationer gemensamt adressera innovation inom affärsekosystemet. Projektet fokuserar på bygg-, fastighets- och återvinningsbranscherna, där cirkulära värdeerbjudanden kan skapa stor klimatnytta, men där formering av ekosystem är obruten mark. 

Projektet, som samlar fem parter från industri och forskning, undersöker genom en prototypande ansats innovations- och organiseringsmodeller i affärsekosystem när företag övergår till datadrivna cirkulära affärsmodeller. Arbetet görs genom interventionscykler av aktiviteter som adresserar systemanalys, behovsanalys, kartläggning samt kreativt prototypande genom designmetodik.

Genom att skapa ny empirisk kunskap om hur samverkande aktörer kan hitta nya principer samt strategi för innovationsstyrning på ekosystemnivå förväntas projektet resultera i nya insikter inom innovationsledning och organisering över organisatoriska gränser. Projektet bidrar med metodutveckling för cirkulär transformation med insikter i hur man kan tillämpa design thinking och konceptet ecosystem as structure under sådana förändringsprocesser. Genom projektet stöttas relations- och nätverksbyggande mellan nyckelaktörer inom branschen.

 

 

Sammanfattning

Projektnamn

Prototypande av cirkulära affärssystem

Status

Pågående

RISE roll i projektet

koordinator, projektledare, processledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

1,8 MSEK

Partner

Ragn Sells Recycling AB, NCC Sverige AB, Vasakronan AB, Handelshögskolan i Stockholm

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Lisa Carlgren

Kontaktperson

Lisa Carlgren

Senior Researcher/Senior Forskare

+46 73 754 68 75

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.